wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / myślenicki / Sułkowice


GMINA SUŁKOWICE
(powiat myślenicki)


Gmina miejsko – wiejska Sułkowice leży w północno – zachodniej części powiatu myślenickiego, w paśmie Pogórza Wielickiego i Beskidu Środkowego. Na obszarze 60 km2, mieszka blisko 14,1 tys. ludności, co daje trzecią w powiecie gęstość zaludnienia, wynoszącą 234 osoby na km2. Przyrost naturalny od 2000 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł 5,4 promila, będąc jednocześnie najwyższym na przestrzeni ostatnich lat. Również saldo migracji ogółem od 2000 roku utrzymywało dodatnie wartości, jednak w 2009 roku było ono zerowe.

Liczba pracujących wynosiła 1 914, natomiast 757 osób to zarejestrowani bezrobotni. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 1 105 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – blisko 30% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych, na przetwórstwo przemysłowe -24%. Sekcja budownictwa obejmuje natomiast 15% ogółu podmiotów. W 2006 roku z terenu gminy do pracy wyjeżdżały 1 582, a przyjeżdżało 647 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosiła 23,6 m2 na osobę i jest to 6 wartość w powiecie. Do użytkowania oddanych zostały 32 nowe mieszkania. Na tle powiatu infrastruktura komunalna w gminie jest na średnim poziomie. Dostęp do sieci wodociągowej posiada 55% mieszkańców (5 lokata w powiecie), z sieci kanalizacyjnej korzysta natomiast blisko 30% ludności i jest to 3 wynik.

Powierzchnia użytków rolnych stanowiła w 2005 roku blisko 50% obszaru gminy. Lesistość wynosi 36%, zlokalizowanych jest 11 pomników przyrody. Gmina charakteryzuje się zdecydowanie najwyższymi w powiecie nakładami na ochronę środowiska - 1 588 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na terenie gminy funkcjonuje jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, liczba udzielonych w minionym roku noclegów sięga blisko 2,5 tys. Czyste powietrze, duża ilość lasów oraz zlokalizowane na terenie gminy szlaki turystyczne zachęcają do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Sułkowice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »