wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kartuski / Sulęczyno


GMINA SULĘCZYNO
(powiat kartuski)

 


Gmina Sulęczyno położona jest w województwie pomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu kartuskiego. Obszar chronionego krajobrazu stanowi 67,2% jej powierzchni, a lasy zajmują odpowiednio – 37,7%. W granicach gminy znajdują się 4 pomniki przyrody.

Gminę zamieszkuje 5021 osób, co na obszarze równym 131 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 33 osoby).

W 2009 r. w gminie Sulęczyno oddano do użytkowania 20 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 234 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, z której korzysta 75,7% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 25,2%.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 315 podmiotów gospodarczych (63 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 293 osoby.

W 2009 r. wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 1935,9 tys. zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (38,8% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 394 i 209 uczniów.

Gmina Sulęczyno posiada rozbudowaną bazę turystyczną. W ofercie znajdują się ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe oraz kwatery agroturystyczne. Na terenie gminy znajduje się 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 6832 noclegi, z których skorzystało 2061 osób.(GUS)


GUS Gmina Sulęczyno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki