wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Ciencisko - nowa architektura
 • Ciencisko - widok od strony Babińca
 • Odcinek Szlaku Napoleońskiego w Ostrowie
 • Budynek po byłej szkole w Ostrowie
 • Droga przez wieś - Ostrowo
 • Tablica epitafijna w ostrowskim kościele
 • Pomnik-popiersie JP II przed kościołem w Ostrowie
 • Ołtarz główny w kościele parafialnym w Ostrowie
 • Kościół parafialny w Ostrowie
 • Kościół w Ostrowie
 • Kościół pw. Serca Jezusowego w Ostrowie
 • Zima 2010 - droga z Zofijówki do Strzelna
 • Kapliczka przydrożna z figurą Matki Bożej na Starczewie
 • Karczma w Stodólnie - wjazd od Strzelna.
 • Figura Matki Bożej z kapliczki w Niemojewku.
 • Kapliczka w Niemojewku
 • Kapliczka na rozstaju dróg w Niemojewku.
 • Młynice, krzyż na granicy ze Starczewem.
 • Matka Boża Królowa Polski w Młynicach
 • Były bud. szkoły i figura MB w Młynicach.
 • Centrum Młynic, figura Matki Bożej.
 • Krzyż w centrum Mirosławic.
 • Książ, krzyż przydrożny
 • Krzyż orzy wjeździe do Książa


GMINA STRZELNO
(powiat mogileński)


Gmina miejsko-wiejska Strzelno położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie mogileńskim, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Siedzibą jej samorządu jest miasto Strzelno położone w centralnej części gminy. Powierzchnię 185 km2 zamieszkuje 12,1 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia zalicza się do średnich i wynosi 66 osób na 1 km2. Miasto Strzelno zamieszkuje społeczność licząca 5,9 tys. osób, tj. 49% wszystkich mieszkańców gminy. Przeciętnie na 100 mężczyzn przypadało tu 105 kobiet. W gminie w 2009 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny, wynoszący w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy minus 0,7 (119 pozycja w rankingu gmin województwa). Saldo migracji ogółem na 1000 ludności również było ujemne i wyniosło minus 3,4. Oba wskaźniki miały wpływ na niewielki spadek liczby mieszkańców gminy w skali roku.

W gminie na koniec 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 709 podmiotów gospodarczych, z czego 95% to sektor prywatny. Na 1000 mieszkańców przypadało 58 jednostek gospodarczych. Na terenie gminy istnieje dużo (30% ogółu) podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych, których działalność oparta jest o świadczenie usług mieszkańcom. Ponadto 14% jednostek działało w sekcji budownictwo. W gminie zarejestrowanych było 20% ogółu podmiotów zarejestrowanych w powiecie mogileńskim.

W 2009 r. oddano do użytkowania 4 mieszkania o łącznej powierzchni 628 m2. Gmina Strzelno posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną. W jej skład wchodzi 1 biologiczna oczyszczalnia ścieków, z której korzysta 49% ludności oraz sieć wodno-kanalizacyjna. Na 100 km2 przypada 87,1 km sieci wodociągowej (korzysta z niej blisko 94% mieszkańców) oraz 23,1 km sieci kanalizacyjnej (45% korzystających).

Gmina ma charakter typowo rolniczy — użytki rolne zajmują 12,5 tys. ha, co stanowi 68% powierzchni gminy. Również wskaźnik lesistości kształtuje się na wysokim poziomie (niespełna 25%). Gmina charakteryzuje się atrakcyjnym położeniem w pobliżu Lasów Miradzkich. Kompleksy leśne, jeziora, czystość naturalnego środowiska oraz ośrodki wypoczynkowe w Przyjezierzu stanowią o możliwościach rozwoju turystyki. Obszary przyrodnicze prawnie chronione to ponad 24% powierzchni gminy. Program Natura 2000 na terenie gminy Strzelno obejmuje ochroną 1 obszar: Pojezierze Gnieźnieńskie. Na uwagę zasługują również pomniki przyrody (26 pomników).(GUS)


GUS
Gmina Strzelno- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki