wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój
 • Hotel Słoneczny Zdrój
 • Hotel Słoneczny Zdrój
 • Stacja benzynowa
 • Siedziba Grupy PSB
 • Współczesna zabudowa wsi
 • Współczesna zabudowa wsi
 • Współczesna zabudowa wsi
 • Współczesna zabudowa wsi
 • Czas nie stoi w miejscu
 • Czas nie stoi w miejscu
 • Dawna architektura w Wełaczu
 • Pamiątka z dawnych lat
 • Sosna "na szczudłąch"
 • Sosna "na szczudłąch"
 • Sosna "na szczudłąch"
 • Tablica na pomniku
 • Pomnik ofiar mordów hitlerowskich
 • Przydrożne piękno
 • Wjazd do Wełecza
 • Głowna ulica wsi
 • Strefa przemysłowa w Wełecza
 • Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
 • Mali artyści ze szkoły podstawowej na "Święcie czosnku"
 • Uczestnicy festynu "Święta czosnku"


GMINA BUSKO-ZDRÓJ
(powiat buski)


Busko-Zdrój jest gminą o statusie jednostki miejsko-wiejskiej. Położone na malowniczych terenach Ponidzia stanowi świetne miejsce do uprawiania turystyki. Odwiedzinom sprzyja korzystny mikroklimat. Obszar ten cechuje się wysokim usłonecznieniem, a średnia temperatura powietrza należy do najwyższych w Polsce. Miłośników przyrody przyciąga piękno Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Na terenie gminy corocznie organizowane są imprezy kulturalne. Wśród nich warto wymienić gromadzące melomanów Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, a także Lato z Chopinem. Największym bogactwem są jednak znajdujące się tu wody mineralne i borowina. Właściwości wód siarczkowych należą do unikalnych w skali europejskiej. To dzięki nim gmina od początku XIX wieku przyciąga licznych kuracjuszy z kraju i z zagranicy. Tutejsze wody wykorzystuje się w leczeniu schorzeń reumatycznych, neurologicznych, pourazowych, ortopedycznych, obwodowego układu nerwowego, skóry, przemiany materii i dziecięcego porażenia mózgowego.

Gminę zamieszkuje 32,3 tys. mieszkańców, tj. 44,2% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 236 km2, co daje zdecydowanie najwyższą gęstość zaludnienia w powiecie wynoszącą 137 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 0,9%. Nieznacznie poprawił się przyrost naturalny, jednak pozostaje on na ujemnym poziomie. W 2009 r. wyniósł minus 0,7‰, podczas gdy w 2002 r. – minus 0,8‰. Na proces wyludniania się gminy negatywnie oddziałuje także saldo migracji, które obniżyło się z minus 0,5‰ do minus 2,0‰. Busko-Zdrój charakteryzuje się zdecydowanie najniższym wskaźnikiem obciążenia demograficznego spośród wszystkich gmin w powiecie. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 56 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 84,5% mieszkańców, z kanalizacyjnej – 55,4%, natomiast z gazowej – 54,0%. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej i gazowej jest najwyższy w powiecie, natomiast z sieci wodociągowej nieznacznie przekracza średnią.

Busko–Zdrój jest dominującym w okolicy ośrodkiem gospodarczym. Prowadzi tu działalność 61,2% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypadają 103 jednostki, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Z uwagi na znaczną liczbę ludności gmina jest także największym skupiskiem bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie (49,2% ogółu). Poza miastem ważną rolę odgrywa rolnictwo. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnione były 34 osoby, w usługach rynkowych – 76, a nierynkowych – 108. (GUS)


GUS
Gmina Busko Zdrój- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej