wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / suski / Stryszawa
 • Kościół
 • Kościół i panorama wsi
 • Wnętrze kościoła
 • Ołtarz główny
 • Dożynki
 • Odpust MBNP
 • Odpust MBNP
 • Odpust MBNP
 • Wszystkich Świętych na cmentarzu
 • Procesja , Odpust św. Michała
 • Wielka Sobota
 • Niedziela Palmowa
 • Jasełka
 • Boże Ciało, procesja
 • Boże Ciało, procesja
 • Boże Ciało, procesja
 • Droga krzyżowa
 • Pracownia komputerpwa
 • Szkoła
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka


GMINA STRYSZAWA
(powiat suski)


Gmina wiejska Stryszawa położona jest w zachodniej części powiatu suskiego na terenie Beskidu Małego, Makowskiego i Żywieckiego. Obszar o powierzchni 114 km2 zamieszkały jest przez blisko 11,8 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 103 osoby na km2 i jest to 7 wartość wśród 9 gmin w powiecie. Saldo migracji od 2002 roku było dodatnie i w ubiegłym roku wyniosło 15 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 747 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 30% przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Natomiast sekcja przetwórstwa przemysłowego stanowi 18%, a budownictwo 16% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 618, natomiast 474 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 1 799, a przyjeżdżało 165 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 27,4 m2 na 1 mieszkańca i jest to najlepsza wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddane zostały 43 mieszkania. Rozwój infrastruktury komunalnej w stosunku do pozostałych gmin powiatu przedstawia się następująco: z sieci wodociągowej korzysta 30% mieszkańców (5 lokata), natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta 19% ludności i jest to 6 wynik w powiecie. Gmina nie pozyskała żadnych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przeznaczyła najwięcej środków na obsługę długu publicznego ponad 342 tys. zł.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 40% (dane z 2005 roku), a lesistość kształtuje się na poziomie 47%. W gminie zlokalizowane są 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to blisko 5,4 tys. Na jej terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne zachęcające do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Stryszawa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »