wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Strumień


GMINA STRUMIEŃ
(powiat cieszyński)


Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska położona w północnej części powiatu cieszyńskiego. W jej skład wchodzi 6 miejscowości: miasto Strumień oraz wsie: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie i Zbytków. Gmina zajmuje obszar 58,6 km2, z tego 89% przypada na część wiejską. Na koniec 2009 r. w gminie mieszkało 12,3 tys. ludności (3,5 tys. w mieście i 8,8 tys. na wsi).Gęstość zaludnienia wyniosła 210 osób na 1 km2. W mieście kobiety stanowiły 49,9%, a na wsi 50,4% mieszkańców. Z analizy danych wynika, że liczba ludności w gminie systematycznie wzrasta, a od kilku lat utrzymuje się dodatni przyrostu naturalny.

W 2009 r. na terenie gminy oddano do użytkowania 36 mieszkań, z tego 29 na obszarze wiejskim. Gmina Strumień posiada sieć wodociągową (187,4 km sieci rozdzielczej na 100 km2) i kanalizacyjną (7,7 km na 100 km2). Według szacunków w 2009 r. z wodociągów korzystała większość mieszkańców gminy (95,2 %), natomiast z kanalizacji korzystali tylko mieszkańcy miasta Strumień (63,7% ludności w mieście). Ponad 60% ludności gminy, zarówno na wsi jak i w mieście, korzystało z gazu z sieci.

Na terenie gminy w końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 900 podmiotów gospodarki narodowej, a na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało ich 1151 (w powiecie 1606). Liczba pracujących wyniosła 1665 osób. Spośród 390 zarejestrowanych bezrobotnych 55% stanowiły kobiety.

Gmina Strumień graniczy bezpośrednio z Jeziorem Goczałkowickim, przez jej teren przepływa rzeka Wisła, w jej granicach znajduje się kilka stawów i zbiorników wodnych, które służą m.in. jako łowiska wędkarskie.

Na terenie gminy występują rzadkie pokłady solanki jodowo-borowej oraz borowin. Atrakcją miasta jest fontanna solankowa usytuowana w strumieńskim parku. Miasto posiada basen kąpielowy o wymiarach olimpijskich.(GUS)


GUS
Gmina Strumień - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki