wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / jeleniogórski / Stara Kamienica
 • Wnętrze kościoła w Kopańcu
 • Wnętrze kościoła w Kopańcu
 • Góra Popiel
 • Kosciół w Kopańcu
 • Okno
 • Szkoła Podstawowa im Caspara Davida Friedricha
 • Panorama Kopańca
 • Panorama Kopańca
 • Kosciół w Kopańcu
 • OSP, ramiza
 • Strażacy przed kościołem w Kopańcu
 • Osada słowiańska
 • Osada słowiańska
 • Kopaniec
 • Kopaniec
 • Kopaniec
 • Kopaniec
 • Kościół
 • Panorama wsi
 • Widok na kościół
 • Panorama wsi
 • Panorama wsi
 • Ołtarz w kościele pw. św. Katarzyny
 • Kościół


GMINA STARA KAMIENICA
(powiat  jeleniogórski)


Gmina Stara Kamienica położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina rozciąga się na obszarze Sudetów Zachodnich. Centralną część gminy stanowi Kotlina Starokamienicka zwana także obniżeniem Starej Kamienicy. Od strony południowej obniżenie zamknięte jest dwoma grzbietami: Kamienickim i Wysokim, należącymi do Gór Izerskich. W jej skład wchodzi 10 miejscowości wiejskich. Zajmuje powierzchnię 110,5 km2. Na jej terenie mieszka 5,3 tys. ludności, co daje niską gęstość zaludnienia - 48 osób na 1 km2..W gminie obserwuje się systematyczny wzrost liczby ludności. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 17,8%, produkcyjnym – 66,7%, a poprodukcyjnym – 15,6%.

Gmina ma charakter rolniczo - turystyczny. Użytki rolne stanowią ponad połowę powierzchni gminy (56,7%), z czego grunty orne - 53,6%, łąki 22,0%, a pastwiska 21,6%. Lasy pokrywają 36,3% powierzchni gminy.

Działają tu 473 zarejestrowane podmioty gospodarcze, w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 23,3% i w budownictwie – 16,3% oraz w przetwórstwie przemysłowym – 12,7%, a w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie - 4,4%. Potencjał społeczny w gminie jest niewielki gdyż liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosi 896 (w powiecie 1263). Spośród 0,7 tys. osób pracujących w gminie 65,8% pracuje w sektorze przemysł i budownictwo, a 4,3% w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,0% (w powiecie 9,0%).

Położenie gminy u styku trzech granic to ogromny atut gminy. Przepiękny, pagórkowaty i trochę dziki krajobraz z pięknym widokiem na całe pasmo Karkonoszy przyciąga turystów. Oznakowane trasy rowerowe i do narciarstwa biegowego oraz liczna sieć ścieżek do wędrówek pieszych sprzyja rozwojowi turystyki lokalnej i bazy agroturystycznej. Na terenie gminy funkcjonują 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania (54. lokata wśród gmin w województwie) z 226 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 18,9 tys. noclegów, w tym 5,0 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 23,0%.

Z sieci wodociągowej korzysta 3,3% ludności gminy, kanalizacyjnej – 0,3%, (sieci gazowej brak).(GUS)

 

GUS
Gmina Stara Kamienica  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »