wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / wadowicki / Spytkowice


GMINA SPYTKOWICE
(powiat wadowicki)


Gmina wiejska Spytkowice położona jest w północnej części powiatu wadowickiego, w Kotlinie Oświęcimskiej między rzekami Wisłą a Skawą. Obszar o powierzchni 50 km2 zamieszkany jest przez 3,9 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 201 osób na km2 i jest to 4 wartość wśród 10 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 2,7 promila. Saldo migracji ogółem od 2000 roku przyjmowało dodatnie wartości (wyjątek stanowił rok 2004) i w 2009 roku kształtowało się na poziomie 10 osób.

Do użytkowania oddano 10 mieszkań w ubiegłym roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 26 m2 na osobę i była to 4 wartość w powiecie. Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowane są 623 podmioty gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów (33% ogółu) oraz budownictwo (blisko 23%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 801, natomiast 342 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżało 1 375, natomiast przyjeżdżało 160 osób.

Pod względem rozwoju sieci wodociągowej na tle gmin całego powiatu gmina prezentuje się najkorzystniej – użytkuje ją blisko 95% mieszkańców. Natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 12% ludności i jest to 6 wynik w powiecie. Gmina charakteryzuje się najwyższymi w powiecie środkami pozyskanymi z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca (80 zł). Natomiast wydatki z budżetu gminy na 1 mieszkańca, wynoszące 2,2 tys. zł, były najniższe w powiecie. Powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła 67%, lesistość kształtowała się na poziomie blisko 10% w 2009 roku. Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka szlaków turystycznych, znajdują się tu również stawy i starorzecze zachęcające do wędkowania.(GUS)

 

GUS
Gmina Spytkowice- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »