wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / nowotarski / Spytkowice


GMINA SPYTKOWICE
(powiat nowotarski)


Gmina wiejska Spytkowice położona jest w północnej części powiatu nowotarskiego u podnóża Beskidu Wysokiego. Składa się tylko z jednej miejscowości. Obszar o powierzchni 32 km2 zamieszkały jest przez 4,1 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 128 osób na km2 i jest to 5 wartość w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 7,2 promila. Jako jedna z czterech gmin w powiecie posiada ujemne saldo migracji ogółem, które w 2009 roku kształtowało się na poziomie minus 2.

W rejestrze REGON zarejestrowane są 234 podmioty gospodarki narodowej. Największy udział – 24% ma handel i naprawa pojazdów samochodowych. Natomiast sekcje przetwórstwa przemysłowego i budownictwa stanowią po blisko 19% ogółu podmiotów. Liczba pracujących w 2009 roku wyniosła 417, natomiast 145 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 237, a przyjeżdżało 178 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 26,5 m2 na 1 mieszkańca i jest to 5 wartość wśród 14 gmin w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 20 mieszkań. Rozwój infrastruktury komunalnej na tle pozostałych gmin w powiecie jest na średnim poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 61% mieszkańców (4 lokata). Z sieci kanalizacyjnej korzysta 27% mieszkańców (11 lokata). Gmina charakteryzuje się największymi nakładami na środki trwałe służące ochronie środowiska – w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to ponad 3,4 tys. zł. Środki przeznaczone na obsługę długu publicznego są z kolei jednymi z najniższych w całym powiecie i wynoszą nieco ponad 80 tys. zł.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 60% (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie 33%. Na terenie gminy znajdują się szlaki turystyczne prowadzące do czterech Parków Narodowych, jednak nie znajduje to przełożenia w liczbie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które na terenie gminy nie funkcjonują.(GUS)

 

GUS
Gmina Spytkowice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »