wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / suski / Budzów
 • Pogrzeb R. Celakówny
 • Kondukt pogrzebowy
 • Rozalia Celakówna złożona w trumnie
 • Archiwalne zdjęcie z domu R.Celakówny
 • Archiwalne zdjęcie domu R. Celakówny
 • Ponik Chrystusa
 • Plac zabaw, boisko
 • Panorama wsi
 • Szkoła podstawowa
 • Panorama wsi
 • Panorama wsi
 • Remiza OSP
 • Panorama wsi
 • Obelisk poświęcony Rozalii Celakównie
 • Boisko sportowe
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa


GMINA BUDZÓW
(powiat suski)


Gmina wiejska Budzów położona jest w północno – wschodniej części powiatu suskiego, na obszarze Beskidu Makowskiego. Obszar o powierzchni 74 km2 zamieszkały jest przez 8,5 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 115 osób na km2 i jest to 5 wartość wśród 9 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymywał się na dodatnim poziomie, w 2009 roku osiągnął wartość 7,5 promila i był najwyższy na przestrzeni ostatnich lat. Saldo migracji ogółem od 2000 roku przyjmowało zmienne wartości: ujemne w latach 2001, 2002, 2007, 2008 oraz dodatnie w pozostałych latach– w 2009 roku osiągnęło poziom 28.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 507 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział –27% przypada na budownictwo. Natomiast sekcja przetwórstwa przemysłowego stanowi blisko 24% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 379, natomiast 303 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 885, a przyjeżdżały 54 osoby.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 23,2 m2 na 1 mieszkańca i jest to jedna z najniższych wartości w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 28 mieszkań. Rozwój infrastruktury komunalnej przedstawia się następująco: do sieci wodociągowej dostęp posiada poniżej 1% ludności (jeden z najniższych wyników w całym województwie małopolskim), z sieci kanalizacyjnej natomiast korzysta 0,2% mieszkańców. Gmina posiada typowo rolniczy charakter – powierzchnia użytków rolnych stanowi 50% (dane z 2005 roku), a lesistość kształtuje się na poziomie 40%. Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne, jednak nie dysponuje ona turystycznymi obiektami zbiorowego zakwaterowania.(GUS)

 

GUS
Gmina Budzów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »