wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / limanowski / Słopnice
 • Jesień
 • Jesień
 • Jesień
 • Widok na Słopnice
 • Lato w Słopnicach
 • Panorama z Mogielicy
 • Panorama z Mogielicy
 • Panorama Słopnic
 • Dwór
 • Zima
 • Dwór
 • Wiosna
 • Budowa nowego kościoła
 • Budowa stadionu
 • Budowa stadionu
 • Festyn parafialny
 • Mogielica
 • Festyn parafialny
 • Proboszcz: Ks. JAN GNIEWEK
 • Zima
 • Łopień
 • Panorama Słopnic
 • Kościół parafii św. Andrzeja Apostoła
 • Las


GMINA SŁOPNICE
(powiat limanowski)


Gmina wiejska Słopnice położona jest w centralnej części powiatu limanowskiego, na terenie Beskidu Wyspowego. Obszar o powierzchni 57 km2 zamieszkały jest przez blisko 6,1 tys. osób, co determinuje nie najwyższą gęstość zaludnienia – 7 w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł on 5,7 promila. Saldo migracji ogółem było w latach 2006 – 2008 ujemne, natomiast w ubiegłym zerowe osiągnęło poziom zerowy.

W rejestrze REGON zarejestrowane jest 340 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogóle zarejestrowanych podmiotów – ponad 47% - ma sekcja budownictwa, blisko 13% ogółu stanowią podmioty w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, natomiast na handel i naprawę pojazdów samochodowych, przypada 11% całkowitej liczby podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 287, natomiast 470 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 329, a przyjeżdżało 127 osób. Dochody własne do budżetu gminy na 1 mieszkańca należą do najniższych w powiecie (niecałe 375 zł), natomiast środki przeznaczone na obsługę długu publicznego pozwalają zająć jej jedno z czołowych miejsc – 18 971 zł i 2 miejsce w powiecie.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 17,7 m2 na osobę i jest to najsłabszy wynik zarówno w powiecie, jak i w całym województwie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 21 nowych mieszkań. Dostępność sieci wodociągowej jest jedną z lepszych na tle powiatu - z sieci korzysta blisko 54% mieszkańców (4 wynik). Gmina natomiast jako jedyna w powiecie nie jest skanalizowana. Gmina ma charakter rolniczy, a powierzchnia gruntów ornych stanowi 53% jej obszaru (dane z 2005 roku). Lesistość kształtuje się na poziomie blisko 40%. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne zachęcające do aktywnego spędzania czasu, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w ilości turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które na terenie gminy nie funkcjonują.(GUS)

 

GUS
Gmina Słopnice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »