wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Skrzyszów


GMINA SKRZYSZÓW
(powiat tarnowski)


Gmina wiejska Skrzyszów położona jest we wschodniej części powiatu tarnowskiego. Obszar o powierzchni 86 km2 zamieszkały jest przez 13,4 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 156 osób na km2 - jest to 5 wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł 3 promile. Również saldo migracji jest od 2000 roku dodatnie i w 2009 roku wyniosło 27 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowane jest 755 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 28% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Sekcja budownictwo obejmuje natomiast 17% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 2 138, natomiast 524 osoby zarejestrowane są jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 1 819, a przyjeżdżało na jej teren 968 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 25,2 m2 na 1 mieszkańca i jest to 3 wartość w powiecie. Do użytkowania oddane zostały w 2009 roku 54 nowe mieszkania. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina prezentuje się słabo. Z sieci wodociągowej korzysta ponad 33 % mieszkańców i jest to 11 wartość w powiecie, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta 34% mieszkańców i daje to gminie 4 lokatę. Skrzyszów zajmuje pierwszą pozycję pod względem nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej – w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 1 437 zł. Wpływ na taką sytuację niewątpliwie ma planowane powstanie na tym obszarze zbiornika retencyjnego.

Gmina posiada typowo rolniczy charakter – powierzchnia użytków rolnych stanowi 69% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 16% całkowitego obszaru gminy. Na jej terenie zlokalizowane jest kilka szlaków turystycznych zachęcających do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Skrzyszów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »