wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Skoczów
 • Krajobraz pod Ochabami
 • Krajobraz pod Ochabami
 • Konie ze stadniny
 • Konie ze stadniny
 • Konie ze stadniny
 • Wisła w Ochabach
 • Widok na wieś i kościół
 • Stawy w okolicach wsi
 • Stawy w okolicach wsi
 • Kościół w Ochabach
 • Widok na wieś
 • Okolice wsi
 • Widok na wieś
 • Widok na wieś
 • Stawy - odłów ryb
 • Zawod hipiczne - Stadnina koni Ochaby
 • Konie stadniny
 • Stadnina koni Ochaby
 • Stadnina koni Ochaby
 • Zagrody dla koni
 • Droga do Stadniny koni
 • Park rozrywki - Dream Park Ochaby
 • Park rozrywki - Dream Park Ochaby
 • Park rozrywki - Dream Park Ochaby


GMINA SKOCZÓW
(powiat cieszyński)


Gmina Skoczów to gmina miejsko-wiejska w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. W jej skład wchodzą: miasto Skoczów i 10 sołectw: Bładnice, Harbutowice, Kiczyce, Kowale, Międzyświeć, Ochaby, Pierściec, Pogórze, Wilamowice i Wiślica. Zajmuje obszar o powierzchni 63,6 km2, na którym mieszka 25,9 tys. ludności, a gęstość zaludnienia wynosi 408 osób na 1 km2.

W części wiejskiej, na obszarze stanowiącym 84,5% powierzchni gminy, mieszka 11,3 tys. osób, tj. 43,5% mieszkańców .

W 2009 r. na terenie gminy oddano do użytkowania 62 mieszkania, o 1/3 mniej niż w 2008 r. Gmina jest skanalizowana i zwodociągowana. Na 100 km2 przypada
275,6 km sieci wodociągowej i 119,8 km sieci kanalizacyjnej. Według danych szacunkowych w 2009 r. z wodociągów korzystało 93,6%, a z sieci kanalizacyjnej 90,5% mieszkańców miasta, a na obszarze wiejskim odpowiednio 79,0% i 26,1%. Gmina posiada również sieć gazową.

Na terenie gminy Skoczów w końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 2,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, ponad 94% z nich stanowiły podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. Na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało 1499 zarejestrowanych podmiotów (w powiecie 1606). Liczba pracujących wynosiła 6873 osoby, z tego 83% stanowili mieszkańcy miasta Skoczów.

Gmina posiada doskonałe warunki przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe dla uprawiania różnych form turystyki. Przez gminę przebiegają piesze szlaki turystyczne, trasy rowerowe, a także szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego GREENWAYS Kraków-Morawy-Wiedeń. W pobliżu Skoczowa, w Ochabach znajduje się stadnina koni, organizująca ogólnopolskie zawody i pokazy jeździeckie. Gmina posiada liczne zespoły i obiekty zabytkowe oraz 15 pomników przyrody. Turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania działający na terenie gminy, w 2009 r. udzielił blisko 7 tys. noclegów.(GUS)


GUS
Gmina Skoczów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki