wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / będziński / Siewierz
 • Widok z lotu ptaka
 • Mapa topograficzna
 • Mapa rastrowa
 • Szkoła podstawowa
 • Zespół szkolny
 • Nieistniejący już Spichlerz z XVI wieku
 • Nieistniejący już Spichlerz z XVI wieku
 • Plac zabaw
 • Kościół pw.św. Marcina
 • Mapa topograficzna
 • Mapa rastrowa
 • Zdjęcie satelitarne
 • Kościół pw. Narodzenia NMP
 • Kościół pw. Narodzenia NMP
 • Kapliczka
 • Kapliczka
 • Stadion w Brudzowicach
 • Zespół Szkół w Brudzowicach
 • Wjazd do wsi
 • Szpital NZOZ Prymus
 • Zdjęcie satelitarne
 • Mapa topograficzna
 • Mapa rastrowa
 • Mapa topograficzna


GMINA SIEWIERZ
(powiat będziński)


Gmina Siewierz leży na Wyżynie Śląskiej, w dolinie Czarnej Przemszy. W skład gminy Siewierz wchodzi 15 miejscowości i 10 sołectw. Gminę zamieszkuje 12,2 tys. osób, co na obszarze równym 113,9 km2 daje najniższą średnią gęstość zaludnienia (107 osób na 1 km2) wśród gmin w powiecie będzińskim. W ostatnich latach w gminie odnotowuje się dodatnie saldo migracji.

Gmina ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią znaczną część powierzchni gminy, a lesistość wynosi 31,6%.

W 2009 r. oddano do użytkowania 18 mieszkań. Gmina posiada rozwiniętą infrastrukturę komunalną. W 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 96,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej - 15,1%, natomiast w 2008 r. z instalacji gazowej - 44,0% .

W końcu grudnia 2009 r. w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON było zarejestrowanych 1,3 tys. podmiotów, w tym 1,0 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych tj. 38,9%. Liczba pracujących na terenie gminy wynosiła 3050 osób.

Siewierz jest gminą turystycznie atrakcyjną ze względu na bogatą historię, zabytki z czasów Księstwa Siewierskiego, zbiorniki wodne oraz znaczącą powierzchnię lasów. W 2009 r. na terenie gminy funkcjonowały 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 16214 noclegów, w tym 3311 turystom zagranicznym. Siewierz jest również ważnym węzłem drogowym, w samym centrum miasta znajduje się skrzyżowanie dróg krajowych: Katowice - Warszawa i Bytom - Kielce. (GUS)


GUS
Gmina Siewierz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki