wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA SICIENKO
(powiat bydgoski)


Gmina Sicienko położona jest na północno-zachodnich obrzeżach miasta Bydgoszczy i naturalną konsekwencją takiego położenia są związki funkcjonalne z infrastrukturą miejską. Ludność licząca 9,3 tys. osób zamieszkuje na powierzchni 180 km2 w 37 miejscowościach wiejskich skupionych w 20 sołectwach. Na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet, co plasuje Sicienko na 7 miejscu w rankingu gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Spośród 17999 ha ogólnej powierzchni gruntów w gminie, na użytki rolne w 2009 r. przypadało 12920 ha, co stanowiło 71,8% jej obszaru, wskazując jednocześnie na rolniczy charakter gminy.

W gminie Sicienko w 2009 r. w rejestrze REGON było zarejestrowanych 757 podmiotów gospodarczych (81 podmiotów na 1000 mieszkańców), głównie z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa.

Dzięki bliskiemu sąsiedztwu miasta Bydgoszczy oraz przebiegającym przez obszar gminy drogom krajowym nr 10 (łączącej gminę ze Szczecinem, Toruniem i Warszawą), 25 (w kierunku Koszalina) oraz 80 (w kierunku Torunia) gmina Sicienko odznacza się dogodnym położeniem komunikacyjnym.

Na terenach gminy rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. do użytkowania oddano 61 mieszkań, co stanowi 6,9% mieszkań oddanych do użytkowania w powiecie bydgoskim. Z powodu intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w porównaniu z 2000 r., niezwykle istotny stał się rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Większość gminy jest zwodociągowana. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 87,9 km sieci wodociągowej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wyniosła 94,6% ogółu ludności. Stale rozwijana jest również sieć kanalizacyjna. Na 100 km2 odnotowano 14,2 km sieci rozdzielczej. Z kanalizacji korzystało 33,4% ogółu mieszkańców.

Lasy stanowią 19,1% powierzchni gminy. Na terenie gminy w 2009 r. znaleźć można było 15 pomników przyrody. Obszary prawnie chronione ogółem stanowiły 5,2% powierzchni gminy. Niewątpliwą atrakcją są tereny zaliczone do obszaru Natura 2000, do których należą Dolina Noteci oraz Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego.(GUS)


GUS
Gmina Sicienko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki