wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / ropczycko-sędziszowski / Sędziszów Małopolski


GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
(powiat ropczycko-sędziszowski)

 


Gmina Sędziszów Małopolski położona jest w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie ropczycko-sędziszowskim na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Strzyżowskiego. Znajduje się w niewielkiej odległości od Rzeszowa, przy międzynarodowej trasie E40 i linii kolejowej Kraków-Przemyśl. Swym zasięgiem administracyjnym obejmuje miasto Sędziszów Młp. i 15 sołectw. Zajmuje powierzchnię 154 km2 i jest największą obszarowo gminą powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Gminę zamieszkuje 22794 mieszkańców, w tym w mieście Sędziszowie 7158 osób. Na 1 km2 mieszka 148 osób. Korzystnym zjawiskiem demograficznym jest duży przyrost naturalny na 1000 ludności; wynosi on 4,8 i jest jednym z najwyższych w województwie.

 

Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Użytki rolne zajmują 66% powierzchni ogólnej gminy. Rolnictwo ma korzystne warunki rozwoju ze względu na dogodny klimat i występowanie wartościowych gleb, ale pod względem struktury obszarowej przeważają gospodarstwa małe niezdolne do prowadzenia towarowej produkcji rolnej. Ponadto gmina charakteryzuje się stosunkowo wysoką lesistością wynoszącą 27,1%. Lasy porastają górne partie wzgórz i obejmują swym zasięgiem głównie północny obszar gminy. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1359 podmiotów gospodarczych, które stanowią 32,3% wszystkich podmiotów powiatu. Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów 99,2% to jednostki o liczbie pracujących mniejszej od 50 osób. Najwięcej jednostek działa w handlu oraz usługach. Działalność przemysłową prowadzi 11,1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Działające tutaj firmy zajmują się głównie produkcją części do pojazdów samochodowych i dla lotnictwa, artykułów spożywczych i wyrobów z gumy. W gospodarce narodowej pracuje 4285 osób i w przeliczeniu na 1000 ludności liczba pracujących wynosi 188 osób (w województwie podkarpackim 192,7). Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie również w Rzeszowie oraz w sąsiednich Ropczycach i Dębicy. Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę warunkująca rozwój budownictwa. W 2009 r. oddano do użytkowania 89 lokali mieszkalnych, czyli przeszło połowę ogółu oddanych mieszkań w powiecie.

 

Krajobraz ziemi sędziszowskiej zachwyca swym pięknem. Występują tutaj liczne wąwozy, kotliny, jary, lasy, czyste powietrze oraz obiekty zabytkowe. Czynniki te korzystnie wpływają na rozwój turystyki. Na terenie gminy działa 6 obiektów zbiorowego zakwaterowania. Udzielono w nich 31,5 tys. noclegów, a stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 42,2%.(GUS)


GUS Gmina Sędziszów Małopolski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej