wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / sanocki / Sanok
 • Portret św. Andrzeja Boboli
 • Poznań 1938 - powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski
 • Kaplica na Bobolówce
 • Bobolówka
 • Kaplica na Bobolówce, ołtarz
 • Kaplica na Bobolówce
 • Kapliczka drogi krzyżowej
 • Droga krzyżowa na Bobolówce
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Figura
 • Drzwi do kościoła
 • Relikwie i obraz św Andzreja Boboli
 • Chrzcielnica
 • Wnętrze koścoła pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Wnętrze koścoła pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Koścół pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Koścół pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Koścół pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • 115-lecie OSP Strachocina
 • 115-lecie OSP Strachocina


GMINA SANOK
(powiat sanocki)

 


Gmina Sanok położona jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego nad rzekami San, Pijawka, Sanoczek i Tyrawka. Rozciąga się od Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko Sanockich po Góry Słonne i Pogórze Dynowskie. Przez gminę prowadzi droga krajowa Sanok-Przemyśl i wojewódzka Domaradz-Brzozów-Sanok, a także linia kolejowa z Jasła do Zagórza. Lasy obejmują 39,1% obszaru gminy.

 

Administracyjnie w skład gminy wchodzi 32 miejscowości, o łącznej powierzchni 232 km2, w których zamieszkuje 17 tys. ludności, co wpływa na średnią gęstość zaludnienia – 73 osoby na km2. Na 100 mężczyzn przypada 98 kobiet.

 

W gminie odnotowuje się dodatni przyrost naturalny (0,2 na 1000 ludności), dodatnie saldo migracji wewnętrznej (4,06) i zagranicznej (0,12). W wieku produkcyjnym jest 62,8% ludności. Jednak występuje tu najniższy w powiecie wskaźnik pracujących (47,7 na 1000 ludności). Zarejestrowanych jest 468 podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności, w tym 81,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 27,8% podmiotów prowadzi działalność handlową i 23,6% przemysłową i budowlaną. Na bazie miejscowych surowców mineralnych (łupki, piaskowce, ropa naftowa) od lat rozwijało się kamieniarstwo, przemysł naftowy, a także cegielnie, młyny i browary. W miejscowościach Liszna i Falejówka występują źródła wód mineralnych do wykorzystania w planach lokalizacji uzdrowisk.

 

Gmina jest zwodociągowana (15,4 km sieci wodociągowej na 100 km2) i skanalizowana (60,6 km na 100 km2). Ma charakter rolniczy. Występuje na jej obszarze 3747 indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni 9,9 tys. ha (42,6% obszaru gminy).

 

Na terenie gminy występują obszary chronione – Dolina Sanu, Beskidu Niskiego i Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Czyste powietrze, woda i cisza są atrakcyjne turystycznie, zwłaszcza dla turystyki pieszej i rowerowej. Baza noclegowa to przede wszystkim 32 gospodarstwa agroturystyczne. Atrakcją dla odwiedzających gminę są zabytkowe cerkwie drewniane greckokatolickie i zespoły dworsko-parkowe w wielu miejscowościach.(GUS)


GUS Gmina Sanok - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej