wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / wadowicki / Brzeźnica


GMINA BRZEŹNICA
(powiat wadowicki)


Gmina wiejska Brzeźnica położona jest w północno – wschodniej części powiatu wadowickiego. Obszar o powierzchni 66 km2 zamieszkany jest przez blisko 9,8 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 147 osób na km2 i jest to 7 wartość wśród 10 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2002 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 0,8 promila. Również saldo migracji ogółem od 2000 roku przyjmowało dodatnie wartości i w 2009 roku kształtowało się na poziomie 18 osób. Do użytkowania oddano 21 mieszkań w ubiegłym roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 26,4 m2 na osobę (3 lokata w powiecie).

Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowanych jest 710 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów (blisko 30% ogółu), budownictwo (17%) oraz przetwórstwo przemysłowe (16%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 528, natomiast 296 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżało 1 271, natomiast przyjeżdżały 134 osoby. Niewątpliwy wpływ na ilość osób wyjeżdżających do pracy ma bliskie sąsiedztwo z Wadowicami i Miastem Krakowem.

Pod względem rozwoju sieci wodociągowej gmina prezentuje się korzystnie – korzysta z niej blisko 84% mieszkańców, co jest 3 wynikiem w powiecie. Sieć kanalizacyjna użytkowana jest przez 9% ludności (7 lokata). Gmina zajmuje 2 miejsce pod względem wysokości wydatków z jej budżetu (2 609 zł na 1 mieszkańca). Powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła 64%,a zalesienie kształtowało się na poziomie 14% w 2009 roku. Zlokalizowany jest tu jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to ponad 5,6 tys. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne. Jej atrakcyjne położenie zachęca do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Brzeźnica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »