wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RYTRO
(powiat nowosądecki)


Gmina wiejska Rytro położona jest w centrum Beskidu Sądeckiego, w dolinie Wielkiej Roztoki i Popradu, na lewym brzegu Dunajca. Obszar o powierzchni 42 km2 zamieszkuje 3,7 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 87 osób na km2 i jest to jedna z niższych wartości w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 4,4 promila. Saldo migracji ogółem utrzymywało się na ujemnym poziomie, w 2009 roku osiągnęło wartość minus 10. Wyjątek stanowił rok 2002, kiedy było ono dodatnie (15 osób).

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 175 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 31% posiada sekcja budownictwa. Natomiast handel i naprawa pojazdów samochodowych stanowi blisko 20% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 329, natomiast 226 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 448, a przyjeżdżały 94 osoby. Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 20,4 m2 na 1 mieszkańca i jest to 5 wartość wśród 16 gmin w powiecie.

W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 7mieszkań. Infrastruktura komunalna na terenie gminy jest na średnim poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 42% mieszkańców (9 lokata). Z kanalizacji korzysta natomiast 44% mieszkańców i jest to 4 wynik w powiecie. Lesistość kształtuje się na poziomie 71%. Do atrakcji turystycznych zaliczyć można ruiny zamku w Rytrze pochodzące z XIII wieku. Część gminy wchodzi w obręb Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Tutaj również powstał pierwszy w Polsce Gminny „Park Ekologiczny” chroniący rzadkie okazy płazów i gadów. Na terenie gminy znajduje się 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku wyniosła 36,6 tys. Gmina stwarza możliwości do aktywnego spędzania czasu – znajdują się tu liczne szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe.(GUS)

 

GUS
Gmina Rytro - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »