wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RYMANÓW
(powiat krośnieński)

 


Gmina miejsko-wiejska Rymanów położona jest w południowej części województwa podkarpackiego w pobliżu granicy ze Słowacją. Zajmuje powierzchnię 167 km2 i liczy 15488 mieszkańców, co stanowi 14,0% populacji powiatu krośnieńskiego. W skład gminy wchodzi 20 miejscowości. Gęstość zaludnienia wynosi 93 osoby na 1 km2. Współczynnik feminizacji wynosi 103, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada statystycznie 103 kobiety. Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi na 1000 ludności 1,4 (średnia dla powiatu 1,9).

 

Gmina leży na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich oraz Beskidu Niskiego. Gleby są dobre, teren płaski lub lekko pofałdowany, dlatego cały obszar gminy to tereny rolnicze i zajęte pod osadnictwo (liczba gospodarstw rolnych to 2815, o powierzchni 7637 ha). Klimat Rymanowa jest umiarkowany i silnie bodźcowy, okazał się bardzo skuteczny w leczeniu górnych dróg oddechowych. Lasy (wskaźnik lesistości wynosi 36,5%) i brak przemysłu powodują, że powietrze tutaj jest czyste ekologicznie.

 

Szczególne znaczenie dla regionu ma uzdrowisko Rymanów Zdrój, gdzie profil leczniczy oparty jest na szczególnych walorach przyrodniczych klimatu i wód mineralnych. To nie tylko uzdrowisko, ale i wspaniałe miejsce do odpoczynku dla okolicznych mieszkańców.

 

Gmina Rymanów należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wschodni”, gdzie utworzono podstrefę o powierzchni 8 ha, przez co umożliwiono inwestorom dodatkowe, korzystne warunki ekonomiczno-finansowe dla inwestowania. W Rymanowie i okolicy, występuje wysoka podaż wykwalifikowanej siły roboczej w branżach: elektronicznej, elektrycznej, mechanicznej, kaletniczej, tekstylnej, stolarskiej, budowlanej.

 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON to 1117 (najwyższa w powiecie), co w przeliczeniu na 10 tys. ludności stanowi 721. Wśród działających podmiotów 82,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, świadczy to o dużej aktywności ekonomicznej mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia dla gminy na 1000 ludności wynosi 143,3 i jest jednym z wyższych w powiecie.(GUS)


GUS Gmina Rymanów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej