wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • 11
 • 9
 • 6
 • 7
 • 5
 • 3
 • WP_20150427_18_11_18_Pro
 • WP_20150427_18_45_12_Pro
 • WP_20150427_18_57_54_Pro
 • WP_20150427_18_10_04_Pro
 • WP_20150427_19_00_06_Pro
 • WP_20150427_18_09_27_Pro
 • WP_20150427_19_00_28_Pro
 • WP_20150427_18_08_42_Pro
 • WP_20150427_18_59_02_Pro
 • WP_20150427_18_09_02_Pro
 • Kopia Kopia kwiecień 2010
 • Pomnik poległych w okresie II wojny światowej
 • Nagrobek poległych w latach 1939-1945
 • Kaplica dla zmarłych
 • Szkoła podstawowa
 • Gimnazjum
 • Nauczyciele szkoły Postawowej 1964r.
 • Przedszkole


GMINA ROGOWO
(powiat żniński)


Gmina wiejska Rogowo położona jest w południowej części powiatu żnińskiego w województwie kujawsko-pomorskim i swoim zasięgiem obejmuje 20 sołectw z 43 miejscowościami. Pod względem zajmowanej powierzchni gmina zaliczana jest do dużych i zajmuje 23 lokatę wśród gmin województwa — jej powierzchnia wynosi 179 km2. Gmina w 2009 r. liczyła 7,0 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 39 osób na km2 (124 lokata w rankingu gmin województwa). W gminie odnotowano dodatni przyrost naturalny — na 1000 ludności ukształtował się na poziomie 3,1. Na 100 mężczyzn przypadały średnio 102 kobiety. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 22%, w wieku produkcyjnym — 64%, a w wieku poprodukcyjnym — 15%.

W gminie na koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 447 podmiotów gospodarczych, z czego 97% to podmioty z sektora prywatnego. Tym samym na 1000 mieszkańców przypadały 64 podmioty gospodarcze. Najwięcej podmiotów należało do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26% ogółu zarejestrowanych w gminie podmiotów) oraz budownictwo (21% udziału).

W 2009 r. do użytkowania zostało oddanych 9 mieszkań (wszystkie w ramach budownictwa indywidualnego) o łącznej powierzchni 999 m2. Na 100 km2 powierzchni w 2008 r. przypadało 92,3 km sieci wodociągowej oraz 16,0 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci wodociągowej korzystało 96,4% ludności, a z sieci kanalizacyjnej — 38,4%.

Użytki rolne w 2009 r. zajmowały obszar 11,2 tys. ha, co stanowiło 63% powierzchni gminy ogółem. W gminie dużą powierzchnię zajmowały lasy (4,6 tys. ha), a lesistość wynosiła 26%. W 2009 r. obszary prawnie chronione zajmowały 1,6 tys. ha, a sam obszar chronionego krajobrazu — 1,5 tys. ha. Program Natura 2000 obejmuje ochroną jeden obszar w gminie Rogowo, jakim jest Buczyna w Mięcierzynie. Znajduje się tutaj również rezerwat przyrody „Długi Bród” będący siedliskiem lęgowym dla licznie występującej czapli siwej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 11 pomników przyrody. Do cieszących się dużą popularnością atrakcji turystycznych z pewnością można zaliczyć park dinozaurów, który przyciąga rzesze turystów. Na terenie gminy Rogowo znajdowały się 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 1990 noclegów, w tym 169 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Rogowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki