wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / brzeski / Brzesko
 • Kościół pw. św. Stanisława na cmentarzu
 • Kościół pw. św. Stanisława na cmentarzu
 • Szczepanów w zimowej szacie
 • Parafia
 • Szkoła
 • Koścół i parafia w zimowej szacie
 • Ks. kardynał Jozef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI
 • Ks. kardynał Jozef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI
 • Ks. kardynał Jozef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI
 • I piknik rodzinny w grodzie św. Stanisława
 • „Woje Świętego Stanisława"
 • Wnętrze kościoła
 • Pmnik na cmentarzu wojskowym
 • Bazylika w Szczepanowie
 • Bazylika w Szczepanowie
 • Bazylika w Szczepanowie
 • Dom Strażaka


GMINA BRZESKO
(powiat brzeski)


 Gmina miejsko – wiejska Brzesko położona jest w centralnej części powiatu nad rzeką Uszwicą, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi międzynarodowej E4 Zgorzelec – Medyka i dróg krajowych Brzesko – Nowy Sącz – Krynica oraz Brzesko – Szczurowa. Zamieszkuje ją 35,7 tys. osób na obszarze 103 km2. W roku 2009 odnotowano dodatni przyrost naturalny w wysokości 2,9 promila, zbliżony do wartości zarejestrowanej dla całego powiatu. Od roku 2002, liczba mieszkańców wzrosła nieznacznie, o jedyne 1,9%. Ujemne saldo migracji ogółem w roku 2009 wyniosło minus 27 osób. Warto zaznaczyć, że ujemne wartości tego wskaźnika notuje się już od roku 2001.

 Centrum administracyjno – kulturowe gminy stanowi miasto Brzesko, liczące ok. 16,9 tys. mieszkańców, o gęstości zaludnienia 1 425 osób na km2. Z sieci wodociągowej korzysta 77,9% mieszkańców. Z sieci kanalizacyjnej natomiast 45,5% osób, co sytuuje gminę Brzesko na drugim miejscu w powiecie. W roku 2009 oddano do użytku 92 mieszkania. W roku 2008 ich liczba wyniosła 10 647, z czego 5 548 zlokalizowanych było na terenie samego miasta. Liczba lokali mieszkaniowych rośnie na terenie gminy systematycznie od 2000 roku. Największy wzrost odnotowano w roku 2003, kiedy to oddano ich najwięcej, bo aż 856. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę to 24,3 m2.

   W gminie, w rejestrze REGON, zarejestrowane są 2 524 podmioty gospodarki narodowej, co stanowi 46,5% ogółu wszystkich podmiotów w powiecie. Liczba osób bezrobotnych wyniosła w 2009 roku 1 890, czyli 8,2% wszystkich mieszkańców gminy. Na duży potencjał gospodarczy tego obszaru wskazuje wysoki poziom wydatków majątkowych budżetu gminy, w tym inwestycyjnych, który wyniósł w roku 2009 około 17,3 mln, w porównaniu do pozostałych gmin powiatu, Brzesko zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce.(GUS)

 

GUS
Gmina Brzesko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »