wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / włocławski / Brześć Kujawski


GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI
(powiat włocławski)


Gmina miejsko-wiejska Brześć Kujawski, leżąca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zajmuje obszar 151 km2, na który składa się 45 miejscowości zorganizowanych w 25 sołectw. Gminę zamieszkuje 11,3 tys. osób, w wyniku czego gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 75 osób na 1 km2. W gminie odnotowano ujemny przyrost naturalny, który w przeliczeniu na 1000 ludności, wyniósł minus 2,4, co plasuje ją na 132 miejscu w rankingu 144 gmin województwa. Na 100 mężczyzn w gminie przypada 106 kobiet, w wyniku czego gmina zajmuje 125 lokatę wśród gmin województwa.

W gminie w rejestrze REGON zarejestrowanych w 2009 r. było 736 podmiotów gospodarczych. Tym samym na 1000 mieszkańców gminy przypadało 65 podmiotów. Ponad 74% zawartości rejestru stanowiły jednostki prowadzone przez osoby fizyczne — 548 podmiotów. Z ogólnej liczby jednostek aż 94,6% to podmioty małe, czyli do 9 pracujących, których liczba wynosiła 696. Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie należy do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, stanowiąc 34,6% wszystkich podmiotów.

W minionym roku na terenie gminy oddano do użytkowania 27 mieszkań (13% ogółu mieszkań oddanych w powiecie), których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 3720 m2. W 2008 r. na 100 km2 powierzchni gminy przypadało 106,6 km sieci wodociągowej oraz 20 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci wodociągowej korzystało w tym okresie 94% ogółu mieszkańców gminy, zaś z sieci kanalizacyjnej — 41%.

Gmina wykazuje charakter rolniczy, o czym świadczy udział powierzchni użytków rolnych, który w 2009 r. wynosił 76% powierzchni całkowitej gminy, obejmując 11,4 tys. ha. W 2009 r. w zasobach gminy znajdował się 1 pomnik przyrody. Lesistość gminy utrzymywała się na poziomie 18%. Na terenie gminy zlokalizowane są 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których ogółem znajdują się 363 miejsca noclegowe. Liczba korzystających z noclegów wyniosła 6 tys. osób, którym łącznie udzielono 117 tys. noclegów, co pozwoliło uzyskać 5 lokatę w województwie.(GUS)


GUS
Gmina Brześć Kujawski- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki