wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Radłów
 • Termomodernizacja Remizy OSP w Siedlcu
 • Siedlecki wóz strażacki
 • Uroczystości 90-lecia OSP Siedlec
 • Gry i zabawy
 • Pracownia komputerowa
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu
 • Pracownia techniczna
 • Pracownia techniczna
 • Świetlica
 • Mikołaj w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Kulig
 • Kościół w Siedlcu
 • Kościół w Siedlcu
 • Dziki Bór
 • Dziki Bór
 • Dziki Bór
 • Dziki Bór
 • Dziki Bór
 • Punkt edukacyjny
 • Dom błogosławionej Karoliny Kózki
 • Dom błogosławionej Karoliny Kózki
 • Tablica informacyjna
 • Pomnik operacji Most III
 • Portret bł.Karoliny Kózkówny


GMINA RADŁÓW
(powiat tarnowski)


Gmina wiejska Radłów położona jest w północno-zachodniej części powiatu tarnowskiego, na terenie Kotliny Sandomierskiej. Obszar o powierzchni 86 km2 zamieszkały jest przez 9,7 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 113 osób na km2 - jest to 10 wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy był w ubiegłym roku dodatni i wyniósł 1,1 promila. Również saldo migracji w ostatnim roku zanotowało dodatnie wartości i wyniosło 31 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowane jest 411 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział (24%) w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów przypada na budownictwo. Natomiast sekcja handlu i naprawy pojazdów samochodowych obejmuje ponad 20% całkowitej liczby podmiotów. Liczba pracujących wynosi 662, natomiast 504 osoby zarejestrowane są jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 1 010, a przyjeżdżało na jej teren 112 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 24 m2 na 1 mieszkańca i jest to 6 wartość w powiecie. Do użytkowania w 2009 roku oddanych zostało 14 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej Radłów wypada średnio na tle pozostałych gmin w powiecie. Z sieci wodociągowej korzysta blisko 81% mieszkańców (5 lokata), natomiast z sieci kanalizacyjnej 29% ludności (6 miejsce). Gmina zajmuje jedno z ostatnich miejsc w powiecie pod względem wysokości środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej – 5,4 zł na 1 mieszkańca.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 61% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 16% całkowitego obszaru gminy. Dojazd ułatwia przebiegająca przez jej teren droga krajowa nr 975 Wojnicz - Dąbrowa Tarnowska.(GUS)

 

GUS
Gmina Radłów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »