wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / tomaszowski / Rachanie


GMINA RACHANIE
(powiat tomaszowski)


Gmina leży na Grzędzie Sokalskiej, w dolinie Strugi, wpadającej do Huczwy.

Gminę zamieszkuje 5529 osób, na obszarze 94,3 km2. Daje to gęstość zaludnienia 59 osób km2, przy średniej dla województwa 86 oraz dla powiatu 58.

Rachanie są gminą typowo rolniczą. Główne uprawy to zboża: buraki cukrowe i rzepak. Użytki rolne zajmują 74,2% powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne.

Walorami przyrodniczymi gminy są duże kompleksy leśne: Las Sojnica, werehański i siemierski. Lasy zajmują obszar 1977 ha, co stanowi 21,0% powierzchni gminy.

Pracujących ogółem jest 344 osoby. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 12,2%. Na terenie gminy działało 287 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 272 to podmioty prywatne. Ponad 95,8% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1788 mieszkań. W 2009 roku oddano do użytkowania 3 mieszkania w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowej korzystało 77,6% ludności, a z sieci kanalizacyjnej 4,6%.

Turystów przyciąga wyżynny krajobraz z rozległymi wierzchowinami lessowymi, głębokimi wąwozami, dolinami Wożuczanki i jej dopływów wraz ze źródliskami i stawami.

Rezerwat przyrodniczy „Przecinka” chroni piękny starodrzew bukowy z domieszką grabu. (GUS)

 

GUS
Gmina Rachanie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki