wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kartuski / Przodkowo
 • Przodkowo jezioro Książęce
 • Przodkowo, kompleks boisk sportowych
 • Przodkowo - boisko
 • Przodkowo -Pomnik na rondzie
 • Urząd Gminy i Muzeum Pożarnictwa
 • Jezioro Księże w Przodkowie
 • Przodkowo
 • Przodkowo- hala sportowa
 • Przodkowo, krajobraz
 • Przodkowo
 • Przodkowo
 • Przodkowo
 • Przodkowo - parafia
 • Przodkowo
 • Przodkowo - kościół pw. św. Andrzeja
 • Przodkowo
 • Przodkowo
 • Przodkowo
 • Przodkowo
 • Przodkowo
 • Przodkowo osiedle
 • Przodkowo


GMINA PRZODKOWO
(powiat kartuski)

 


Gmina Przodkowo położona jest w powiecie kartuskim nad jeziorem Tuchomskim. Lasy zajmują 11,5% jej powierzchni. Obszar gminy podzielony jest na dwa sołectwa „Przodkowo” i Przodkowo Działki.

Gminę zamieszkuje 7406 osób, co na obszarze równym 85 km2 wskazuje na dość wysoką gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 50 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 89 osób).

W 2009 r. w gminie Przodkowo oddano do użytkowania 60 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 210 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, z której korzysta 87,0% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 44,5%.

Gmina ma głównie charakter rolniczy, a na jej terenie zarejestrowanych jest 568 podmiotów gospodarczych (77 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 967 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 1419,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 8377,2 tys. zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (27,8% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 653 i 311 uczniów.(GUS)


GUS Gmina Przodkowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki