wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / augustowski / Augustów
 • Dolina Rospudy
 • Zdjęcie satelitarne
 • Widok na wieś
 • Fragment Wst
 • Jezioro Sajno
 • Kanał Augustowski i wijąca się rzeka Netta
 • Kanał Augustowski i wijąca się rzeka Netta
 • Kanał Augustowski i wijąca się Netta przed Białobrzegami
 • Widok z lotu ptaka
 • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
 • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
 • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
 • Janówka z lotu ptaka
 • Janówka z lotu ptaka
 • Fragment wsi
 • Widok na Białobrzegi z lotu ptaka
 • Widok na Białobrzegi z lotu ptaka
 • Rzeka Netta
 • Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
 • Tablica Sybiraków
 • Symboliczna mogiła
 • Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
 • Dworek
 • Jezioro Kolno koło Rzepiski


GMINA AUGUSTÓW
(powiat augustowski)


Augustów jest jedną z 5 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu augustowskiego. Położona jest w środkowo-zachodniej części powiatu, na Równinie Augustowskiej. Otacza ona Augustów z trzech stron. Odległość do miasta z najdalszych zakątków gminy nie przekracza 12 km, co powoduje jej liczne powiązania funkcjonalne z miastem.

Powierzchnia gminy wynosi 267 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 6,6 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 11% ludności powiatu i 0,6% ludności województwa. Charakteryzuje się ona niskim wskaźnikiem zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (25 osób na km2 wobec 35 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (około 61%). Wśród tych użytków nieco ponad 61% stanowią grunty orne, blisko 25% – łąki, a prawie 10% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało niecałe 1,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 14,1 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 275 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 25%), budownictwo (około 17%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco ponad 14%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z drewna.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 80% osób korzysta z wodociągu, 6% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią blisko 56% powierzchni. Na jej terenie znajduje się 17 pomników przyrody.

W 2009 r. w gminie funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 34 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 0,2 tys. osób.(GUS)

 

GUS
Gmina Augustów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki