wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / parczewski / Podedwórze


GMINA PODEDWÓRZE
(powiat parczewski)


Gmina Podedwórze położona jest we wschodniej części powiatu parczewskiego na terenie nizinno-bagiennym wśród rozlewisk rzeki Zielawa w sąsiedztwie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Gminę zamieszkuje prawie 1,8 tys. osób, co na obszarze równym 107,1 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa lubelskiego wynoszącą tylko 16 osób na km2. Liczba ludności systematycznie maleje wskutek ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji. W skład gminy wchodzi 13 sołectw.

Gmina ma typowo rolniczy charakter. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 74,7% ogólnej powierzchni, a użytki leśne 14,7%. Rolnictwo indywidualne preferuje uprawę podstawowych zbóż, ziemniaków oraz ziół głównie rumianku. Duże obszary trwałych użytków zielonych sprzyjają hodowli bydła. Rozwija się też towarowa produkcja trzody chlewnej. Gmina leży z dala od miast i uciążliwego dla środowiska przemysłu, co pozwala produkować zdrową żywność.

Na terenie gminy na koniec 2009 roku działało 89 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, w tym 59 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie w branży handel i budownictwo. W zakładach o średniej wielkości i większych (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) pracowało w 2009 r. zaledwie 84 osoby. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 87 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,4%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 12,5% beneficjentów.

Zasoby mieszkaniowe gminy w 2009 r. to 700 mieszkań. Według danych na koniec 2009 roku 86,1% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, a tylko 6,4% z sieci kanalizacyjnej.

Brak zakładów przemysłowych czyni środowisko czystym i nieskażonym ekologicznie, natomiast liczne zbiorniki retencyjne i kompleksy leśne są doskonałym miejscem rekreacyjnym do wypoczynku. Przez gminę przepływa rzeka Zielawa i Kanał Wieprz-Krzna, które łącznie ze zbiornikami retencyjnymi wabią wędkarzy z terenu całej Polski. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody „Warzewo”. Występuje tu ok. 60 gatunków ptaków i 14 typów zbiorowisk roślinnych.(GUS)

 

GUS
Gmina Podedwórze - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki