wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Brenna
 • OSP Górki Wielkie
 • Kościół i klasztor Franciszkanów
 • Kościelny witraż
 • Kościół
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół
 • Oaza
 • Góreckie Smyczki
 • Kos :)
 • Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"
 • Tablica
 • Górki Wielkie
 • Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"
 • Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"
 • Nietoperze
 • Nietoperze
 • Nietoperze
 • Ruiny w 2007 r.
 • Ruiny w 2007 r.
 • Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"
 • Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"
 • Schronisko Koss
 • Schronisko Koss
 • Choinka z lodu


GMINA BRENNA
(powiat cieszyński)


Gmina Brenna to gmina wiejska położona w Beskidzie Śląskim nad rzeką Brennicą. Administracyjnie należy do powiatu cieszyńskiego. Zajmuje powierzchnię 95,6 km2 (13% powierzchni powiatu). Gminę tworzą trzy wsie: Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe. Na jej terenie mieszka 10,6 tys. osób. Gęstość zaludnienia w 2009 r. wynosiła 111 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadały 104 kobiety. Liczba mieszkańców systematycznie rośnie, w porównaniu z 2005 r. wzrosła o 408 osób, a w stosunku do 2008 r. o 158 osób. Jest to efekt zarówno dodatniego od lat przyrostu naturalnego, jak
i dodatniego salda migracji stałej.

W 2009 r. w rejestrze REGON były zarejestrowane 1003 podmioty gospodarki narodowej (o 1,8 % więcej niż rok wcześniej).

W podmiotach gospodarczych, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, pracowały 1153 osoby. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wyniosła 379 osób, co stanowiło 5,7% ludności w wieku produkcyjnym.

Na 100 km2 powierzchni gminy Brenna w końcu 2009 r. przypadało 41 km sieci wodociągowej i 98 km sieci kanalizacyjnej.

Z sieci tych korzystało odpowiednio 21% i 45% mieszkańców gminy, natomiast z sieci gazowej, którą gmina również posiada, korzystało ponad 64% ludności.

Dzięki wyjątkowym walorom przyrodniczym i krajobrazowym oraz bogatej kulturze, gmina zaliczana jest do atrakcyjnych i jest coraz chętniej odwiedzana przez turystów. Z bazy noclegowej skorzystało w 2009 r. ok. 9,7 tys. turystów, którym udzielono blisko 25,6 tys. noclegów. Na terenie gminy znajduje się 7 obiektów zbiorowego zakwaterowania.

Gmina Brenna jest najbardziej zalesioną gminą wiejską w powiecie cieszyńskim, 66% jej powierzchni stanowią lasy. Na jej terenie znajdują się 53 pomniki przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Brenna  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki