wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA PCIM
(powiat myślenicki)


Gmina wiejska Pcim położona jest w centralnej części powiatu myślenickiego, w paśmie Beskidu Wyspowego i Średniego. Obszar o powierzchni 89 km2 zamieszkały jest przez blisko 10,6 tys. osób, co daje niską gęstość zaludnienia, wynoszącą 119 osób na km2 – 7 pozycja w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 5,4 promila - była to najwyższa wartość na przestrzeni ostatnich lat. Saldo migracji ogółem od 2006 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie, a w 2009 r. wyniosło 30 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 654 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – blisko 33% - ma sekcja handlu i naprawy pojazdów samochodowych, natomiast budownictwo obejmuje 26% całkowitej liczby podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 1 196, natomiast 425 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 896, a przyjeżdżało 357 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 21,8 m2 na osobę (8 pozycja na 9 gmin w powiecie). Do użytkowania oddane zostało 31 nowych mieszkań. Infrastruktura komunalna jest na słabym poziomie. Dostęp do sieci wodociągowej posiada tylko 8% mieszkańców ( 8 miejsce w powiecie), z kanalizacji korzysta natomiast blisko 21% ogółu ludności gminy (6 lokata).

Powierzchnia gruntów ornych zajmuje blisko 40% obszaru gminy (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie 49%. Znajduje się tutaj jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, łączna liczba udzielonych noclegów, to ponad 1,8 tys. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne zachęcające do aktywnego spędzania czasu. Gmina charakteryzuje się również dobrą dostępnością komunikacyjną, którą w głównej mierze zapewnia DK7/47 – „zakopianka”, łącząca Kraków z Zakopanem.(GUS)

 

GUS
Gmina Pcim - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »