wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / chełmiński / Papowo Biskupie


GMINA PAPOWO BISKUPIE
(powiat chełmiński)


Papowo Biskupie jest jedną z gmin powiatu chełmińskiego, położoną w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar gminy dzieli się na 8 sołectw a w jego skład wchodzi 15 miejscowości. Powierzchnię 70 km2 zamieszkuje 4,4 tys. ludności. W 2009 r. odnotowano tu bardzo niekorzystny wskaźnik ogólnego salda migracji – w przeliczeniu na 1000 osób wyniósł minus 7,2 (141 lokata w rankingu gmin województwa). Odwrotnie natomiast ukształtował się wskaźnik przyrostu naturalnego – w przeliczeniu na 1000 osób wyniósł 7,9 (2 lokata). Przeciętnie na 100 mężczyzn przypadało tu 99 kobiet.

W porównaniu z pozostałymi gminami województwa w Papowie Biskupim odnotowano najmniejszą powierzchnię użytkową 1 mieszkania – zaledwie 18,2 m2 (o ponad 4 m2 mniej niż średnio w województwie).

Papowo Biskupie zalicza się do gmin o charakterze rolniczym, użytki rolne stanowią ponad 93% powierzchni ogólnej.

Typowo rolniczy charakter gminy, brak przemysłu, dobra sieć komunikacyjna, pełna dostępność do sieci wodociągowej i wysoki stopień telefonizacji gminy są zachętą dla nowych inwestorów. Na terenie gminy w końcu 2009 r. zarejestrowane w rejestrze REGON były 173 podmioty gospodarcze, z czego 165 podmiotów zalicza się do sektora prywatnego, gdzie branżą wiodącą jest handel. Przeciętnie na 1000 mieszkańców gminy przypadało jedynie 39 podmiotów gospodarczych (niska, 142 pozycja w województwie).

W 2009 r. gmina poniosła nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska w kwocie 2169 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 494 zł i pozwoliło zająć tym samym 9 miejsce wśród wszystkich gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina jest interesująca również pod względem walorów turystycznych. Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoliła na poprawę stanu wody w przepięknie położonym Jeziorze Papowskim, dzięki czemu miejscowość stała się bardziej atrakcyjna pod względem wypoczynku.(GUS)


GUS
Gmina Papowo Biskupie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki