wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / bytowski / Borzytuchom
 • Młyn wodny z 1850 r. o konstrukcji szachulcowej w Jutrzence
 • punkt apteczny
 • Dolina Słupi
 • centrum
 • kościół zimą
 • Figurka Matki Bożej przy kościele
 • kościół
 • sklep
 • pięknie, prawda???
 • droga główna
 • jest też fryzjer :)
 • Plakat turnieju BAŚKI
 • GOK
 • wiejska droga
 • Piękne podwórka mieszkańców
 • Sklep spożywczo-przemysłowy
 • Piękne podwórka mieszkańców
 • Kapliczka
 • Sala wiejska
 • Nasz piękny krajobraz
 • Znak Struszewo
 • Gospodarstwo Agroturystyczne
 • Widok z drogi głównej
 • Jutrzenka


GMINA BORZYTUCHOM
(powiat bytowski)


Gmina Borzytuchom położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie bytowskim, na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Lasy zajmują 5462,8 ha, a lesistość w gminie jest jedną z najwyższych w województwie i stanowi ona 50,3% powierzchni gminy. Gmina podzielona jest na 8 sołectw i obejmuje 12 miejscowości.

Gminę zamieszkuje 2890 osób, co na obszarze równym 109 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia (27 osób/km2) wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano niewielki wzrost liczby ludności, który głównie spowodowany był napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 14 osób).

W 2009 r. oddano do użytkowania 4 mieszkania, natomiast zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 244 mieszkania. Większość gminy posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Z instalacji wodociągowej korzysta 94,2% ogółu ludności gminy, natomiast z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 51,5% mieszkańców.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 176 podmiotów gospodarczych (61 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 232 osoby. W gospodarce gminy dominuje drobna wytwórczość, rolnictwo, leśnictwo i działalność usługowa.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 68,4 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 2444,9 tys. zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 97,2%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (40,4% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 233 i 108 uczniów.

Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Urozmaicona rzeźba terenu, duży stopień lesistości oraz liczne jeziora i oczka wodne stanowią dobre warunki dla wielu zespołów roślinnych i dla wielu gatunków zwierząt, a także raj dla turystów spragnionych ciszy i spokoju. Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Grodzisko Borzytuchom” i 8 pomników przyrody. (GUS)

 

GUS
Gmina Borzytuchom  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki