wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Element bobrowej architektury.
 • Tokujący Głuszec
 • Ośrodek zdrowia
 • Droga przez wieś
 • Zakład ceramiczny Wiza
 • Remiza OSP, świetlica wiejska i biblioteka
 • Szkoła podstawowa-sala gimnastyczna
 • Wieża ciśnień (nieczynna)
 • Sala gimnastyczna i boisko szkolne
 • Ceramika z Parowej
 • Ceramika z Parowej
 • Ceramika z Parowej
 • Ceramika z Parowej
 • Organy w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
 • Organy w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
 • Wnętrze kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego
 • Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego
 • Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego
 • "Świete Jezioro"
 • Staw Żurawi
 • Rzeczka Czerna Wielka
 • "Świete Jezioro"
 • Widok na wieś
 • Kliczków

GMINA OSIECZNICA
(powiat bolesławiecki)

 


Gmina wiejska Osieczna położona jest w całości na terenie Niziny Śląsko-Łużyckiej, w dolinie Kwisy. Jest jedną z większych gmin w Polsce. Zajmuje powierzchnię 437,0 km2, co stanowi 33,5% powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 7,4 tys. ludności, co przy tak dużym obszarze daje niewielkie zagęszczenie – 17 osób na 1 km2 (169. lokata w województwie). Sieć osadniczą powiatu tworzy 13 miejscowości wiejskich. Gmina odnotowuje systematyczny wzrost liczby mieszkańców.

Gospodarka gminy Osiecznica opiera się głównie na przemyśle oraz na leśnictwie i rolnictwie.

Na terenie gminy działa 355 podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sektorze przemysł i budownictwo – 25,9% oraz w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 25,6%. Z rolnictwem związanych jest 9,0% podmiotów gospodarczych. W przemyśle pracuje 43,8% pracujących w gminie, z czego 31,6% w przetwórstwie, a 24,2% w górnictwie i wydobywaniu. W gminie eksploatowane są piaski kwarcowe od ponad 30 lat dla przemysłu szklarskiego, chemicznego i ceramicznego oraz budowlanego. Długoletnią tradycję w gminie ma produkcja ceramiki i garncarstwo.

Potencjał przedsiębiorczości w skali powiatu jest jednak niski – na 10 tys. ludności przypada 480 podmiotów gospodarczych (w powiecie – 806).

Gmina wyróżnia się dużym zalesieniem, aż 83,8% jej powierzchni to lasy. Gospodarka leśna odgrywa znaczącą rolę w życiu mieszkańców. Duża część obszarów leśnych wykorzystywana jest jako tereny poligonowe. Na tereny rolnicze przypada niewielka część obszaru gminy. Użytki rolne stanowią jedynie 6,8% powierzchni, z czego grunty orne zajmują 61,8%, łąki 21,7%, a pastwiska 9,5%.

Niepowtarzalny krajobraz i bogactwo przyrody oraz liczne zabytki stanowią atuty ważne dla rozwoju aktywnego wypoczynku, agroturystyki i turystyki. Znajduje się tu Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy, który mieści się w zabytkowym pałacu z XVI wieku (Zamek Kliczków) z 220 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 19,1 tys. noclegów, w tym 7,9 tys. turystom zagranicznym. Główne przejawy kulturowe gminy ściśle związane są z lokalnym rzemiosłem artystycznym.(GUS)

 

GUS Gmina Osiecznica   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »