wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / nowotarski / Ochotnica Dolna
 • Dzień strażaka
 • Dzień strażaka
 • Tylmanowa z widokiem na Dunajec
 • Tylmanowa z widokiem na Dunajec
 • Góry w Tylmanowej
 • Okolice góry Błyszcz
 • Pomnik Jana Pawła II na górze Błyszcz
 • Tylmanowa z widokiem na Dunajec
 • Kaplica papieska na górze Błyszcz
 • Tuylmanowa nad Dunajcem
 • Kalwaria Tylmanowska
 • Osiedle Kłodne
 • Rezerwat Kłodne
 • Kościół
 • Drewniany kościół pw. św. Mikołaja
 • Dwór
 • Widok na Tylmanową


GMINA OCHOTNICA DOLNA
(powiat nowotarski)


Gmina wiejska Ochotnica Dolna położona jest u podnóży Gorców i Beskidu Sądeckiego w północno – wschodniej części powiatu nowotarskiego. Obszar o powierzchni 141 km2 zamieszkały jest przez 8,1 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 57 osób na km2 i jest to najniższa wartość w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni, w ubiegłym roku wyniósł 10,3 promila i był najwyższy na przestrzeni ostatnich lat. Saldo migracji ogółem w 2009 roku osiągnęło wartość minus 11.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 438 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 30% ma sekcja budownictwa. Natomiast handel i naprawy pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe stanowią po blisko 18% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 934, natomiast 257 osób było zarejestrowanych jest jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 319, a przyjeżdżało 140 osób. Gmina charakteryzuje się drugim w powiecie wynikiem pod względem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca (362 zł) oraz najwyższymi w powiecie wydatkami z budżetu gminy 3 807 zł na 1 mieszkańca.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 25,4 m2 na 1 mieszkańca i jest to 6 wartość wśród 14 gmin w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 15 mieszkań. Rozwój infrastruktury komunalnej na tle pozostałych gmin w powiecie przedstawia się następująco: do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 5% mieszkańców (13 lokata), z sieci kanalizacyjnej korzysta 46% mieszkańców (7 lokata).

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 36% (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie 57%. Na terenie gminy funkcjonuje 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to ponad 25 tys. Gmina zachęca do uprawiania turystyki licznymi szlakami turystycznymi oraz atrakcyjnym położeniem. Część gminy należy do Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

 

GUS
Gmina Ochotnica Dolna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »