wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / wielicki / Niepołomice
 • Msza Św. w kościele w Staniątkach
 • Koncert w Kościele w Staniątkach
 • Muzealny manuskrypt z Opactwa
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo, ogród wewnętrzny
 • Opactwo
 • Opactwo
 • Opactwo


GMINA NIEPOŁOMICE
(powiat wielicki)


 

Gmina miejsko – wiejska Niepołomice położona jest w północno – wschodniej części powiatu wielickiego. Obszar o powierzchni 96 km2 zamieszkany jest przez blisko 23,5 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 244 osoby na km2 i jest to 2 wartość wśród 5 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy w latach 2004 – 2008 był dodatni, natomiast w ubiegłym roku był ujemny i wyniósł minus 0,2 promila. Saldo migracji od 2000 roku przyjmowało wartości dodatnie i w ubiegłym roku kształtowało się na poziomie 359 osób – było jednym z najwyższych zarówno w powiecie, jak i całym województwie.

Do użytkowania oddano 162 mieszkania w 2009 roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 30,8 m2 na osobę i była to najwyższa wartość w powiecie. Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowanych jest 2 221 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów (blisko 30% ogółu) oraz budownictwo (14%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 6 086, natomiast 617 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżały 2 773, natomiast przyjeżdżały 1 884 osoby.

Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina prezentuje się najkorzystniej w powiecie. Z sieci wodociągowej korzysta 93% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej blisko 50%. Zarówno na tle pozostałych gmin powiatu jak i całego województwa charakteryzuje się ona najwyższymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochodami (2 715 zł) i wydatkami (5 057 zł) z budżetu gminy. Na jej terenie zlokalizowane są 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to 19,1 tys. Gmina znana jest przede wszystkim z Puszczy Niepołomickiej i hodowli żubrów. Na jej terenie znajdują się 3 specjalne strefy przemysłowe w Niepołomicach, Ochmanowie i Woli Batorskiej.(GUS)

 

GUS
Gmina Niepołomice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »