wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / nowosądecki / Nawojowa


GMINA NAWOJOWA
(powiat nowosądecki)


Gmina wiejska Nawojowa położona w centralnej części powiatu nowosądeckiego. Obszar o powierzchni 50 km2 zamieszkały jest przez 8 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 160 osób na km2 i jest to 5 wartość w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 7,9 promila. Saldo migracji ogółem w 2000 i 2002 roku było ujemne, natomiast w pozostałych latach przyjmowało dodatnie wartości i kształtowało się na poziomie 20 osób w 2009 roku.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 398 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 27% ma sekcja handel i naprawy pojazdów samochodowych. Natomiast budownictwo stanowi blisko 23% ogółu podmiotów. Liczba pracujących w 2009 roku wyniosła 938, natomiast 543 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 925, a przyjeżdżały 332 osoby.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 18 m2 na 1 mieszkańca i jest to najniższa wartość w powiecie oraz całym województwie. W roku ubiegłym do użytkowania oddanych zostało 16 mieszkań. Infrastruktura komunalna na terenie gminy jest na średnim poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 23% mieszkańców (12 lokata). Z kanalizacji korzysta natomiast blisko 22% mieszkańców i jest to 9 wynik w powiecie.

Grunty orne stanowią 48% powierzchni gminy (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie 39%, znajduje się tu 12 pomników przyrody. Blisko 12 km2 przypada na teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy funkcjonuje jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to 2,9 tys. Atrakcyjny, górzysty krajobraz oraz czyste powietrze przyciągają na teren gminy turystów chcących spędzić czas aktywnie. Umożliwiają to liczne szlaki piesze i rowerowe.(GUS)

 

GUS
Gmina Nawojowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »