wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / bolesławiecki / Bolesławiec
 • Księżniczka i brzydkie kaczątko
 • Łabędzie na żwirowni opodal wsi, lato 2015
 • Łabędzie na żwirowni opodal wsi, lato 2015
 • Kraśnik przed II wojną światową - zamek
 • Kraśnik przed II wojną światową
 • Kraśnik przed II wojną światową
 • Żołnierze pruscy na dworcu w Bolesławcu, 1915 r.
 • Dom w Łące, zdjęcie sprzed 1945 roku
 • Dom w Łące, zdjęcie sprzed 1945 roku
 • Dom ludowy
 • Altanka w kompleksie rekreacyjnym
 • Plac zabaw
 • Orlik
 • Orlik
 • Dom na wsi
 • Ściana w bluszczach
 • Po wypadku, wiadestwo braku kwalifikacji?
 • Dom na wsi
 • Dom na wsi
 • Dom na wsi
 • Powrót z kościoła
 • Budynekdawnej szkoły podstawowej
 • Kościół filialny w Łące
 • Kościół filialny w Łące

Gmina Bolesławiec

GMINA BOLESŁAWIEC
( powiat bolesławiecki)


Gmina Bolesławiec

Gmina wiejska Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części województwa i rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Bóbr. Jej atutem jest dogodna lokalizacja komunikacyjna, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych (kolejowego i drogowego), prowadzących z Drezna przez Wrocław, Kraków do Kijowa oraz ze Świnoujścia do Jakuszyc, a także bliskie sąsiedztwo z Niemcami i Czechami. Gmina zajmuje powierzchnię 288,5 km2 i liczy 13,1 tys. mieszkańców, a gęstość zaludnienia jest niewielka i wynosi 46 osób na 1km2. W jej skład wchodzą 32 miejscowości wiejskie; stanowi 22,1% powierzchni i 14,8% ludności powiatu. Gmina odnotowuje systematyczny wzrost liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 49 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Rolnictwo na terenie gminy stanowi ważny sektor działalności i źródło utrzymania części ludności. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne, zajmując 75,8% powierzchni. Niewielką powierzchnię zaledwie 0,3% zajmują sady, a 11,2% pastwiska i 9,4% łąki. Lasy pokrywają 44,7% powierzchni.
Spośród 929 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy, dominują firmy działające w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych - 29,1% oraz w przemyśle i budownictwie - 25,9%, natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej - 8%. Z rolnictwem związanych jest 7,9% podmiotów gospodarczych.

W sektorze przemysł i budownictwo pracuje 56,7% pracujących w gminie, z czego 93,4% w przetwórstwie przemysłowym.

Potencjał przedsiębiorczości w skali powiatu jest średni - na 10 tys. ludności przypada 707 podmiotów gospodarczych (w powiecie - 806).Dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 1305 zł (74. lokata w województwie).
Rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie w miejscowościach podmiejskich. W 2009 r. oddano do użytkowania 69 mieszkań. Priorytetem jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej.

Obszar gminy bogaty jest w atrakcje przyrodnicze. Pielęgnowane są tradycje ludności zamieszkującej gminę.

Wizytówką kulturalną jest Centrum Administracyjno Kulturalne w Kruszynie.(GUS)

 

GUS Gmina Bolesławiec - Statystyczny Portret Terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »