wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / myślenicki / Myślenice


GMINA MYŚLENICE
(powiat myślenicki)


Gmina miejsko – wiejska Myślenice położona jest w paśmie Beskidu: Wyspowego i Środkowego, w dolinie rzeki Raby. Na obszarze 154 km2, mieszka blisko 42 tys. ludności, co daje najwyższą gęstość zaludnienia w powiecie, wynoszącą 273 osoby na km2. Przyrost naturalny od 2000 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł 4,5 promila. Również saldo migracji ogółem utrzymuje od 2000 roku dodatnie wartości, w 2009 roku wyniosło 158 osób. Liczba pracujących wynosiła 8 180, natomiast 1 907 osób to zarejestrowani bezrobotni.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 4 462 podmiotów gospodarki narodowej - w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wartość ta zajmuje pierwsze miejsce w powiecie. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 30% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Sekcja budownictwa obejmuje 15%, a przetwórstwo przemysłowe 13% całkowitej liczby podmiotów. W 2006 roku z terenu gminy do pracy wyjeżdżało 4 031, a przyjeżdżało 4 660 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosiła 24,9 m2 na osobę i jest to 4 co do wielkości wartość w powiecie. Do użytkowania oddanych zostało 145 nowych mieszkań. Na tle powiatu infrastruktura komunalna w gminie jest na dobrym poziomie - gmina zajmuje 4 miejsce pod względem dostępności wodociągu (68% ogółu mieszkańców), a pod względem skanalizowania wypada najkorzystniej w powiecie (dostęp do kanalizacji ma blisko 49% ogółu ludności).

Powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła blisko 50% obszaru gminy. Na terenie Myślenic Funkcjonuje 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, gdzie udzielono prawie 24,5 tys. noclegów. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 7, popularna „zakopianka”, która zapewnia bardzo dogodny dostęp komunikacyjny zarówno z kierunku północnego, jak i południowego. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne, znajduje się tu też jedna z najlepszych i najpopularniejszych tras downhillowych, zlokalizowana na Górze Chełm, która w zimie z kolei przyciąga narciarzy.(GUS)

 

GUS
Gmina Myślenice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »