wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / poznański / Murowana Goślina
 • Wojnowskie drogi w zimie.
 • Bunkry
 • Bunkry
 • Zasypane Boisko :)
 • Bunkry
 • Droga na Wojnówko
 • 100_2124
 • Przedszole
 • część Wojnowa
 • Przedszkole
 • Dawne przedszkole
 • 100_2119
 • Zima w Wojnowie
 • Plac Zabaw :)
 • Nadeszła jesień
 • Nadeszła jesień
 • Kościół pw.św.Tymoteusza
 • Turniej Miast Partnerskich - 25.07.2010r.
 • Turniej Miast Partnerskich - 25.07.2010r.
 • Pokazy strażackie
 • Festyn Rodzinny -13.06.2010r.-pokazy strażackie
 • Kościół wewnątrz
 • Dwor-Pałac w Wojnowie ( fot. z 1998r. )
 • nieszawa-nowy-wlasciciel01

Gmina Murowana Goślina

GMINA MUROWANA GOŚLINA
(powiat poznański)


Gmina Murowana Goślina leży w północnej części powiatu poznańskiego, w dorzeczu Warty. Gmina podzielona jest na 20 sołectw i zajmuje obszar 172 km2 zamieszkały przez 16,2 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje minimalną przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 70%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 44 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 46% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 44,8%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się ponad 36% powierzchni gminy. Walory przyrodnicze gminy Murowana Goślina podkreśla Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Na terenie gminy położone są liczne jeziora: Gackie, Kamińskie, Łoskoń, Wojnowskie, Łomno Wielkie, Worowskie, Tuczno, Pławno, Miejskie, Leśne i Czarne. Istnieje tu ponadto 85 pomników przyrody.

W gminie Murowana Goślina użytki rolne stanowią około 44% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 2231 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 2662 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 164. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według stanu na koniec roku wynosiła 310 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 42,3 km sieci wodociągowej, z której korzysta 84% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Murowana Goślina posiada również sieć kanalizacyjną (14,2 km/100 km2) dostępną dla 50% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (23,9 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Murowana Goślina wydatkowano łącznie 48631,5 tys. zł, z czego 21,2% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Murowana Goślina - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej