wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / limanowski / Mszana Dolna
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Stacja narciarska Śnieżnica
 • Budynek szkoły
 • Budynek szkoły
 • Uroczystość
 • Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny i Schronisko na Śnieżnicy
 • Panorama wsi
 • Kościół
 • Kościół
 • Kościół


GMINA MSZANA DOLNA
(powiat limanowski)


Gmina wiejska Mszana Dolna położona jest w zachodniej części powiatu limanowskiego, na terenie Beskidu Wyspowego. Obszar o powierzchni 170 km2 zamieszkały jest przez 16,8 tys. osób, co determinuje raczej niską gęstość zaludnienia na poziomie 99 osób na km2. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 4,9 promila. Saldo migracji ogółem również jest dodatnie i kształtowało się na poziomie 18 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 1 007 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogóle zarejestrowanych podmiotów – 32% - ma sekcja budownictwa, na handel i naprawę pojazdów samochodowych, przypada 24% łącznej sumy podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 588, natomiast 1 066 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 938, a przyjeżdżały 233 osoby.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 20,9 m2 na osobę i jest to 9 wynik w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 25 nowych mieszkań. Infrastruktura komunalna na terenie gminy nie należy do najlepiej rozwiniętych. Dostęp do sieci wodociągowej posiada 28% mieszkańców (10 wynik na 12 gmin w powiecie), natomiast 22% ludności korzysta z kanalizacji (4 pozycja w powiecie).

Gmina charakteryzuje się zdecydowanie najwyższymi nakładami na ochronę środowiska wśród pozostałych gmin w powiecie – w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to ponad 6,3 tys. zł. Powierzchnia gruntów ornych zajmuje 50% obszaru (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie ponad 42%. Na terenie gminy funkcjonuje 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono minionym roku blisko 23 tys. noclegów. Obszary prawnie chronione zajmują ogółem 75% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się zabytki architektury sakralnej i dworskiej. Przez jej teren przebiega również wiele szlaków zachęcających do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej.(GUS)

 

GUS
Gmina Mszana Dolna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »