wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MIRCZE
(powiat hrubieszowski)

 


Gmina Mircze położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego na obszarze Grzędy Sokalskiej. Wschodnia część gminy leży w granicach Dołhobyczowskiego Parku Krajobrazowego .

 

Gminę zamieszkuje 7550 osób na obszarze 234,9 km2. Daje to gęstość zaludnienia 32 osoby na km2. Gmina jest jedną z największych obszarowo jednostek administracyjnych w województwie .

 

Jest to typowa gmina rolnicza. Przeważają tu gleby czarnoziemy, brunatne występują też rędziny. Są to gleby o wysokich wartościach przyrodniczych i użytkowych. Dominujące uprawy: zboża, buraki cukrowe, rzepak i rzepik. Użytki rolne zajmują 83,5% powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne.

 

Lasy zajmują obszar 13,1 % powierzchni gminy. Duże kompleksy leśne, czyste środowisko naturalne, piękne krajobrazy i produkcja zdrowej żywności to wszystko może przyczynić się do powstawania nowych gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy.

 

Na terenie gminy działało na koniec 2009 roku 308 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 241. Pracujących ogółem w gminie było 451 osób. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 414 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,2%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 11,5% beneficjentów

 

Zasoby mieszkaniowe gminy to 2382 mieszkania. W 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowej na terenie gminy korzysta 23,2% mieszkanców a tylko 4,3% z sieci kanalizacyjnej.

 

Położenie terenów gminy nad rzeką Bug i występowanie zbiorników wodnych stwarzają dobre warunki do lokalizacji ośrodków wypoczynkowych i wędkarskich a także doskonałą bazę dla agroturystyki. (GUS)


GUS Gmina Mircze - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki