wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Wieniec dożynkowy Bagieńska
 • Leśna osada - Bagieńsko
 • Leśna osada - Bagieńsko
 • Leśna osada - Bagieńsko
 • Zapraszająca brama do leśniczówki
 • Kominek pod drzewem
 • Faltyjanki jesienią
 • Faltyjanki zimą
 • Zdlęcie satelitarne osady
 • Widok z lotu ptaka
 • Krajobraz Pilawek
 • Widok na Jezioro Drwęckie
 • Przystań nad Jeziorem Drwęckim
 • Sala w restauracji "Zajazd Przystanek Pilawki"
 • Sala restauracyjna zajazdu
 • Piękny okaz bogatej, lokalnej, grzybiej społeczności
 • Bagieńsko to nie tylko lasy i jeziora
 • Przystań nad Jeziorem Drwęckim
 • Restauracja Lawendowe Pole
 • Zimowy pejzaż z restauracją w tle.
 • Zajazd
 • Zajazd
 • Widok na Jezioro Drwęckie
 • Wnętrze domku w kompleksie Zajazdu


GMINA MIŁOMŁYN
(powiat ostródzki)


Miłomłyn jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 160,6 km2, położoną w powiecie ostródzkim. Na obszarze gminy znajduje się 17 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 142,4 km2, a lasy 63,0 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,5%, w 2009 r. w mieście Miłomłyn mieszkało 2348 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 2634 osoby. Spośród mieszkańców gminy 20,6% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 15,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 296 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,3% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (59) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 15, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 51% ogółu bezrobotnych.

W gminie Miłomłyn funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 487 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1025, w tym w wieku 3-6 lat było 209 dzieci, w wieku 7-12 lat 304, natomiast w wieku 13-15 lat 194.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 4 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 436 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 9,5 tys. osób, którym udzielono 30,1 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 1,6 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 316 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 71,1 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Miłomłyn w 2009 r. z wodociągu korzystało 90 osób, a z kanalizacji 45. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 48,2% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Miłomłyn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki