wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / kamieński / Międzyzdroje
 • Rozlewisko Wstecznej Delty Świny
 • Widok na Lubin z Łunowa
 • Widok ze wzgórza Zielonka
 • Widok ze wzgórza Zielonka
 • Domki letniskowe w Lubiniu
 • Lubin
 • Lubin
 • Stare domy w Lubiniu
 • Klif koło Lubina
 • Klif między Lubinem i Karnocicami
 • Jezioro Turkusowe
 • Kościół
 • Wiata informacyjna
 • Wykopaliska średniowiecznego grodu
 • Wykopaliska średniowiecznego grodu
 • Wykopaliska średniowiecznego grodu
 • Wykopaliska średniowiecznego grodu
 • Widok z tarasu
 • Kawiarnia na tarasie
 • Kościół
 • Kawiarnia na tarasie
 • Kawiarnia na tarasie
 • Kawiarnia na tarasie
 • Widok z tarasu


GMINA MIĘDZYZDROJE
(powiat kamieński)


Gminę Międzyzdroje według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 6607 osób, w tym 3452 kobiety (tj. 52% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 112 osób (tj. 1,7%). W gminie Międzyzdroje liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 48,3 w 2005 r. wzrosła do 49,5 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 1843 podmioty gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 3,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – zakwaterowanie i gastronomia (40,5%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,2%). Na 1000 ludności przypadało 279 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 148). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 97,4% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (80,5%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 449 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 10,2% (w powiecie 12,4%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 3508 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 244054 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zmniejszyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 70,4 m kw., w 2008 r.- 69,6 m kw.) natomiast zwiększył się przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 34,9 m kw., w 2008 r.- 37,1 m kw.). W gminie w 2008 r. 93,2% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 90,4%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 26 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 3257 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Międzyzdroje  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki