wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / międzyrzecki / Międzyrzecz
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Kościół pw. św. Mikołaja
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
 • Restauracja w Kaławie


GMINA MIĘDZYRZECZ
(powiat międzyrzecki)


Międzyrzecz jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej części powiatu międzyrzeckiego, o powierzchni 315 km2 zamieszkanej przez 24,9 tys. osób. Ludność gminy cechuje dodatni i niski poziom przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji wewnętrznych. W porównaniu do 2000 r. liczba ludności nie uległa większej zmianie.

Międzyrzecz koncentruje ponad 52% funkcjonujących w powiecie międzyrzeckim podmiotów gospodarczych. W 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadało 120 podmiotów, co odzwierciedla wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych wyniósł 74%. Istotną rolę odgrywa przyciągający inwestorów Międzyrzecki Park Przemysłowy - teren o powierzchni 50 ha, uzbrojony w pełną infrastrukturę techniczną, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta. Część MPP włączono do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 37% ogólnej powierzchni gminy zajmują gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy.

Na 1000 mieszkańców gminy przypada 230 pracujących i 76 zarejestrowanych bezrobotnych. Pomimo najwyższej w skali powiatu liczby przedsiębiorstw w relacji do liczby ludności w 2006 r. było więcej osób wyjeżdżających do pracy poza gminę (1034) niż dojeżdżających do pracy w gminie Międzyrzecz z innych gmin (956 osób).

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 33% ogółu wydatków budżetu miasta.

W gminie Międzyrzecz na 100 km2 przypada 34 km sieci wodociągowej, 42 km sieci kanalizacyjnej i 35 km sieci gazowej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 92% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 84%, a z gazowej 7%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 8,9 tys. mieszkań, tj. 357 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 127 mieszkania, w tym 149 indywidualnych.

Atutem gminy niewątpliwie są walory przyrodnicze: lasy, które zajmują 51% powierzchni gminy, obszary chronionego krajobrazu (na 33% powierzchni gminy) oraz 28 pomników przyrody. Gmina Międzyrzecz, leżąc wśród malowniczych jezior i lasów, obfitujących w zwierzynę łowną, grzyby i jagody, przyciąga licznych turystów. Na terenie gminy znajduje się 9 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 29738 noclegów, w tym 2450 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Międzyrzecz  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki