wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / kielecki / Miedziana Góra
 • Ćmińsk - zabytkowy nagrobek
 • Ćmińsk - Stacja benzynowa "Bliska"
 • Ćmińsk - Sancta Trinitas - gazetka naszej parafii
 • Procesja Bożego Ciała w Ćmińsku
 • Procesja Bożego Ciała w Ćmińsku
 • Zimowy kulig w Ćmińsku
 • Ślub mojej prababci - dawni mieszkańcy Ćmińska
 • Rodzina mojej praprababci - dawni mieszkańcy Ćmińska
 • Ćmińsk - atrakcje turystyczne
 • Ćmińsk - Góra Grodowa
 • Ćmińsk - Góra Grodowa
 • Ćmińsk - nowy przydrożny krzyż
 • Ćmińsk - wiejska uliczka
 • Ćmińsk - rzeka Bobrza
 • Ćmińsk - rzeka Bobrza
 • Óś komunikacyjna Ćmińska i pobliskiej Miedzianej Góry
 • Ćmińsk - atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy
 • Farma wiatrowa w okolicach Ćmińska
 • Ćmińsk - atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy
 • Ćmińsk - Las na Podgrodziu
 • Ćmińsk - atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy
 • Ćmińsk - atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy
 • Ćmińsk - jeden ze sklepów
 • Ćmińsk - atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy


GMINA MIEDZIANA GÓRA
(powiat kielecki)


Gmina Miedziana Góra posiada status jednostki wiejskiej. Siedziba władz gminnych może poszczycić się długoletnią i bogatą historią (miejscowość Miedziana Góra, jest starym osiedlem górniczym związanym z pobliskimi kopalniami rud miedzi i żelaza). Wysokie walory przyrodnicze (gmina nazywana jest Zielonymi Płucami Kielc), a także niewielka odległość do centrum miasta sprawiają, że jest atrakcyjna zarówno dla chcących się tu osiedlić mieszkańców Kielc, jak również dla turystów. Największym atutem gminy jest Ośrodek Sportowo-Turystyczny „Moto-Raj" z samochodowym torem wyścigowym „Kielce", z muzeum modeli samochodowych, giełdą samochodową i Centrum Szkolenia Ratownictwa Drogowego.

Gminę zamieszkuje 10,3 tys. osób, tj. 5,1% ludności powiatu kieleckiego. Na obszarze 71 km2, jaki zajmuje gmina daje to jedną z wyższych w powiecie gęstości zaludnienia - 145 osób/km2. Jedynie 3 gminy są gęściej zaludnione w Kieleckim. Na przestrzeni lat 2002-2009 znacznie zwiększyła się liczebność mieszkańców gminy o 9,9%. Przyrost naturalny i saldo migracji wykazują co prawda tendencję spadkową, ale nadal ich wartości osiągają wartości dodatnie i korzystnie wyróżniają Miedzianą Górę na tle pozostałych gmin. Wskaźnik przyrostu naturalnego zmniejszył się z 3,3‰ w 2002 r. do 1,8‰ w 2009 r., natomiast saldo migracji z 17,0‰ do 6,9‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na najniższym poziomie w powiecie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 50 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 94,1% mieszkańców, z kanalizacyjnej 35,8% i z gazowej jedynie 0,6%.

W gminie Miedziana Góra prowadzi działalność 6,7% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności w gminie przypada 85 jednostek gospodarczych jest to wynik znacznie powyżej średniej powiatowej (65). Wyższe wskaźniki notują jedynie gminy Sitkówka-Nowiny oraz Masłów. Dominują przedsiębiorstwa z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Gmina grupuje 4,4% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Działalność rolnicza nie odgrywa w gminie znaczącej roli ze względu na niekorzystne warunki glebowe. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 39 osób, w usługach rynkowych -13, a nierynkowych - 21. (GUS)


GUS
Gmina Miedziana Góra - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej