wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / miechowski / Miechów
 • Widok z Widnicy na Babią Górę
 • Widok z Widnicy na Babią Górę
 • Wdok Miechowa i Tatr z Widnicy
 • Wdok Miechowa z Widnicy
 • Widnica, zdjęcie satelitarne
 • Wdok Miechowa i Tatr z Widnicy
 • Miechowska Bazylika widziana z Widnicy
 • Widok na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską z Widnicy
 • Widok na Tunel i Białą Górę z Widnicy
 • Masyw Babiej Góry widziany z Widnicy
 • Zdjęcie kościoła w Pstroszycach z Widnicy
 • Kościół pw. Świętej Królowej Jadwigi w Pstroszycach
 • Panorama Widnicy
 • Panorama Widnicy
 • Pomnik papieża Jana Pawła II przy Kościele w Pstroszycach
 • Pociąg na Dziadówkach
 • Cmentarz katolicki w Pstroszycach
 • Szkoła w Pstroszycach
 • Pomnik Powstańców 1863
 • Widnica


GMINA MIECHÓW
(powiat michowski)


Gmina i miasto Miechów, położone są w obrębie Wyżyny Miechowskiej. Dogodne usytuowanie przy trasie krajowej nr 7, w sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej, od której gminę dzieli jedynie 40 km oraz funkcjonujące połączenie kolejowe zapewniają sprawną komunikację z resztą regionu. Podzielona na 34 sołectwa gmina o łącznej powierzchni w wysokości 148 km2 stanowi 22% całkowitego obszaru zajmowanego przez powiat i jest największą spośród gmin powiatu. Ogólną liczbę mieszkańców zanotowano na poziomie 19,6 tys., z czego niemal 60% w samym Miechowie, co przy wspomnianej powierzchni przekłada się na gęstość zaludnienia na poziomie 132 osoby na km2. Przyrost naturalny przyjmujący tendencję zniżkową na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, w roku 2009 osiągnął ujemną wartość minus 1,9 promila. Saldo migracji natomiast, również ujemne wyniosło minus 12 osób.

Według rejestru REGON, w gminie działa 2 393 podmiotów gospodarczych, co stanowi 59% ogółu podmiotów zarejestrowanych na terenie całego powiatu. Największy udział, sięgający 35% łącznej liczby zarezerwowanych podmiotów charakteryzuje sekcję handlu i napraw pojazdów, 13% przypada na budownictwo, 10% na transport i gospodarkę magazynową. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych, największa w całym powiecie, wyniosła ogółem 765 osób, przy liczbie pracujących wynoszącej ogółem 3 505 osób z jednoczesną, 61 procentową przewagą kobiet. Do pracy wyjeżdżało w 2006 roku 1 331 osób, przyjeżdżało natomiast 1 141 osób.

Z sieci wodociągowej korzysta 87% ogółu ludności, z kanalizacji 49%. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w wysokości 4,5 tys. zł w przeliczeniu na osobę, uplasowały gminę na drugim miejscu w powiecie. W roku 2009 oddano do użytkowania 27 nowych mieszkań, zwiększając ich ogólną liczbę do 6 906 z przeciętną powierzchnią użytkową na 1 osobę równą 25 m2. Pośród atrakcji turystycznych gminy wymienić należy zlokalizowaną przy miejskim rynku gotycką Bazylikę Bożogrobowców z przełomu XIV i XV wieku, będącą zabytkiem klasy zerowej.(GUS)

 

GUS
Gmina Miechów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »