wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / pińczowski / Michałów
 • Panorama Michałowa
 • Kościół pw. św. Wawrzyńca
 • Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II
 • Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II
 • Kraina Pięknych Koni - Michałów 2010
 • Kraina Pięknych Koni - Michałów 2010
 • Kraina Pięknych Koni - Michałów 2010
 • Kraina Pięknych Koni - Michałów 2010
 • Kraina Pięknych Koni - Michałów 2010
 • Kraina Pięknych Koni - Michałów 2010
 • Ponidzie
 • Ponidzie
 • Nida z lotu Ptaka
 • Dawnych wspomnień czar
 • 80.lecie OSP Michałów
 • Ogólnopolska Pielgrzymka Strażacka Jasna Góra 2005 rok
 • Ogólnopolska Pielgrzymka Strażacka Jasna Góra 2005 rok
 • Dzień Strażaka w Michałowie
 • Procesja Bożego Ciała
 • Dzień Strażaka w Michałowie
 • Michałowskie araby
 • Michałowskie araby
 • Michałowskie araby
 • Michałowskie araby


GMINA MICHAŁÓW
(powiat pińczowski)


Gmina Michałów posiada status jednostki wiejskiej. Walory turystyczne i krajobrazowe stanowią największe bogactwo gminy. Malownicze położenie w Niecce Nidziańskiej, wielowiekowa historia okolicznych terenów udokumentowana licznymi zabytkami kultury materialnej oraz ekologicznie czyste środowisko naturalne, to jej największe atuty. W gminie panują doskonałe warunki do uprawiania wszelkich form aktywnego wypoczynku (turystyki zarówno pieszej, jak i rowerowej). Gminę rozsławiła działająca tu jedna z najlepszych i najsłynniejszych stadnin na świecie. Stadnina Koni Michałów hoduje konie czystej krwi arabskiej już od ponad 50 lat. Oprócz arabów stadnina posiada grupę koni małopolskich o bardzo rzadkiej maści tarantowatej oraz kuce szetlandzkie. Gminy powiatu pińczowskiego, w tym Michałów aktywnie działają na rzecz rozwoju, aktywizacjii promocji obszarów wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Gmina Michałów jest jedną z mniejszych terytorialnie i populacyjnie jednostek samorządowych w powiecie pińczowskim. Gminę zamieszkuje 4,8 tys. osób, tj. 11,7% ludności powiatu. Na obszarze 112 km2, jaki zajmuje daje to najniższą gęstość zaludnienia na tle powiatu - 43 osób/km2. Na przestrzeni lat 2002-2009 odnotowano niekorzystne zjawiska demograficzne. W gminie ubyło mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 3,0%. Przyrost naturalny notowany jest na ujemnym poziomie i we wskazanym okresie obniżył się z minus 5,8‰ do minus 6,6‰. Nie udało się powstrzymać procesu odpływu mieszkańców. Saldo migracji utrzymuje się na ujemnym poziomie, choć nie tak niskim jak przed siedmioma laty (minus 2,3‰ wobec minus 2,8‰). Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na wysokim poziomie na tle powiatu, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 71 osób w wieku nieprodukcyjnym. Jedynie gmina Działoszyce jest bardziej obciążona demograficznie.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania tylko z jednego podstawowego sieciowego systemu infrastruktury, tj. z sieci wodociągowej. Korzysta z niej 44,6% mieszkańców.

Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Prowadzi tu działalność gospodarczą 9,0% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 45 jednostek gospodarczych podczas, gdy przeciętnie w powiecie pińczowskim - 59. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 7 osób, w usługach rynkowych - 9, a nierynkowych - 25. Gmina Michałów grupuje 10,3% osób bezrobotnych w powiecie pińczowskim. Gminy pińczowskie od lat notują najniższe stopy bezrobocia w Świętokrzyskim (GUS)


GUS
Gmina Michałów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej