wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / łańcucki / Markowa
 • Warta honorowa pod pomnikiem Ulmów
 • Uroczysty przemarsz pod pomnik
 • Dzień patrona szkoły
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Markowianie
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Markowianie
 • Kościół parafialny p.w. Św. Doroty z 1910 roku.
 • Studia z żurawiem i stodoła
 • Markowa - kościół parafialny p.w. Św. Doroty z 1910 roku.
 • Uroczystości otwarcia Muzeum
 • Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia Muzeum
 • Uroczystość otwarcia Muzeum
 • Urządzanie ekspozycji w Muzeum
 • Budynek Muzeum Polaków Ratujących Żydów
 • Budynek Muzeum Polaków Ratujących Żydów
 • Pomnik rodziny Ulmów
 • Pomnik rodziny Ulmów
 • Markowa z lotu ptaka
 • Markowa z lotu ptaka
 • Markowa z lotu ptaka
 • Markowa z lotu ptaka
 • Markowa z lotu ptaka
 • Żydzi z rodziny Szallów
 • 	Wiktoria i Józef Ulmowie.
 • Dzieci Ulmów


GMINA MARKOWA
(powiat łańcucki)

 


Gmina Markowa to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim. Położona jest pomiędzy Kotliną Sandomierską a Pogórzem Dynowskim. W jej skład wchodzą 3 sołectwa: Husów, Markowa i Tarnawka. Zajmuje powierzchnię 69 km2, którą zamieszkuje 6645 mieszkańców. Gmina posiada najmniej ludności i najmniejszą gęstość zaludnienia w powiecie łańcuckim. Na 1 km2 mieszka 97 osób. Na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety. Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 2,7 na 1000 mieszkańców (w powiecie łańcuckim 3,3), urodzeń żywych jest więcej od zgonów o 18 osób. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, jest najwyższy wśród wszystkich gmin powiatu łańcuckiego i wynosi 65,6.

 

Gmina Markowa jest typową gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią przeszło 70% powierzchni gminy. Powierzchnia lasów wynosi niewiele, bo 21,8% obszaru. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 250 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 95,3% to jednostki małe o liczbie pracujących poniżej 10 osób. Na 10 tys. ludności zarejestrowanych jest 376 jednostek, najmniej pośród gmin powiatu łańcuckiego. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,0%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (15,6%). W gospodarce narodowej pracuje 406 osób, z czego 195 to kobiety. Na 1000 ludności liczba osób pracujących wynosi 61,1 (w powiecie łańcuckim 155,3). Przemysł nie jest rozwinięty, ale mieszkańcy dumni są ze swoich tradycyjnych produktów spożywczych, np. kiełbasy markowskiej od Jana Fołty wpisanej do ogólnopolskiej Listy Produktów Tradycyjnych. W gminie jest 1918 mieszkań. Na 1000 mieszkańców przypada 289 lokali, czyli więcej niż średnio w powiecie łańcuckim. W 2009 r. oddano do użytkowania 9 mieszkań. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest 390 bezrobotnych, tj. na 1000 mieszkańców prawie 60 pozostawało bez pracy. Dzieci uczą się w 6 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach. Na 1 komputer w szkołach podstawowych i gimnazjach przypada 8 uczniów.

 

Teren gminy ma urozmaiconą rzeźbę. Liczne potoki i wzniesienia wpływają na urokliwość krajobrazu i dają możliwość odpoczynku na łonie przyrody. Na turystów czekają dwa chronione obszary, skansen w Markowej oraz trasa rowerowa „Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek w Husowie”.(GUS)


GUS Gmina Markowa- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej