wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / wodzisławski / Marklowice


GMINA MARKLOWICE
(powiat wodzisławski)


 

Gmina Marklowice jest gminą wiejską położoną w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. Gmina sąsiaduje z miastami: Rybnik, Radlin i Wodzisław Śląski oraz gminami Mszana i Świerklany. To jedna z najstarszych miejscowości ziemi rybnicko-wodzisławskiej z ponad 700-letnią historią. W latach 1975-1994 gmina Marklowice była dzielnicą miasta Wodzisław Śląski.

Jej obszar zajmuje powierzchnię 13,7 km2. Liczba ludności w gminie w końcu 2009 r. wynosiła 5,2 tys. Gęstość zaludnienia wynosi 379 osób na 1 km2. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym.

Gmina Marklowice ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują większą część ogólnej powierzchni gminy. W gminie nie ma większych zakładów przemysłowych oraz ośrodków usługowo-handlowych. Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z pracy w zakładach przemysłowych w okolicznych miastach i z własnej działalności gospodarczej. Na terenie gminy w końcu 2009 r. prowadziło działalność 289 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, w tym ponad 96% stanowiły jednostki sektora prywatnego. Liczba pracujących wynosiła 392 osoby.

Gmina Marklowice jest gminą dynamicznie rozwijającą się, z dużą ilością terenów pod lokalizację inwestycji przemysłowych i usługowych. Tereny gminy bogate są w złoża węgla kamiennego.

Większość gminy jest zwodociągowana, prawie 97% ludności gminy korzysta z instalacji wodociągowej. Na 100 km2 powierzchni przypada 258 km sieci wodociągowej. Gmina jest częściowo skanalizowana, ponad 17% ludności gminy korzysta z kanalizacji. Na 100 km2 powierzchni przypada 200 km sieci kanalizacyjnej.

Mimo istniejącej eksploatacji górniczej gmina charakteryzuje się bogactwem walorów krajobrazowych i nie zdradza zbytnio swego górniczego charakteru. Lasy w gminie Marklowice zajmują ponad 7% ogólnej powierzchni. Znajdują się tu 2 pomniki przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Marklowice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki