wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / wadowicki / Andrychów
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka


GMINA ANDRYCHÓW
(powiat wadowicki)


Gmina miejsko – wiejska Andrychów położona jest na południowo – zachodniej części powiatu wadowickiego, na terenie Beskidu Małego. Obszar o powierzchni 100 km2 zamieszkany jest przez blisko 43 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 428 osób na km2 i jest to najwyższa wartość w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 2,4 promila. Natomiast saldo migracji od 2000 roku było ujemne i w 2009 roku kształtowało się na poziomie minus 2,7 promila, co było najniższą wartością w powiecie. Do użytkowania oddano 95 mieszkań w ubiegłym roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 23 m2 na osobę.

Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowanych jest 4 151 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych (ponad 31% ogółu) oraz budownictwo (16%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 7 448 osób, natomiast 2 472 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżało 5 688, natomiast przyjeżdżało 4 507 osób. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina na tle pozostałych prezentuje się korzystnie. Sieć wodociągową użytkuje blisko 82% mieszkańców, co jest 4 wynikiem w powiecie. Z sieci kanalizacyjnej korzysta natomiast 70% ludności i jest to najlepszy wynik.

Powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła blisko 44% obszaru gminy, lesistość kształtowała się na poziomie 40 % w 2009 roku. Na terenie gminy, w Andrychowie, funkcjonuje podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego. Gmina znana jest z przemysłowego charakteru, głównie z przemysłu maszynowego, włókienniczego oraz bawełnianego. Zlokalizowane są tu 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to ponad 7,3 tys. Teren gminy stanowi bardzo dobrą bazę wypadową na szlaki prowadzące w rejony przede wszystkim Beskidu Małego.(GUS)

 

GUS
Gmina Andrychów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »